Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,05 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЛЕБІДЬ ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 332.143 (100): 502. 33
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Кислий Володимир Миколайович,
Сумський державний університет,
доцент кафедри управління
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Чупіс Анатолій Віталійович,
Сумський національний аграрний університет,
завідувач кафедри фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Шапочка Микола Костянтинович,
Сумський державний університет,
професор кафедри економіки
Провідна установа – Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України,
відділ економічного регулювання природокористування, м. Одеса
Захист відбудеться "10" березня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий "08" лютого 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На Всесвітній конференції ООН з питань навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро в 1992 р. була прийнята стратегічна концепція сталого розвитку, так званий "Порядок денний на XXI сторіччя", що передбачає гармонійне досягнення основних цілей - збереження довкілля і формування "здорової" економіки для всіх народів світу. Було проголошено, що "людина знаходиться у центрі усього, що має відношення до сталого розвитку".
Особливе місце у процесі становлення концепції сталого розвитку займає проблема його інформаційно-аналітичного забезпечення шляхом створення системи соціальних, економічних, екологічних, інституціональних показників-індикаторів і формування відповідних інститутів (суб'єктів інформаційного процесу) та механізмів їх взаємодії (інформаційних комунікацій).
Науково-методичні питання інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку, проблеми формування інформаційних систем щодо стану довкілля на макро- і мікрорівнях достатньо ґрунтовно досліджені у працях С.І. Бандура, С.М. Бобильова, О.О. Веклич, В.М. Геєця, Б.М. Данилишина, А.В.Євдокимова, І.І. Лукінова, Л.Г. Мельника, О.Г. Осауленко, М.К. Шапочки, Дж. Рута, М.Дж.А. Лінстера, Дж. Діксона, Ж. Беккеса, Г. Гамільтона, А. Канта, Ж. Хі, Є. Лату, А. Маркандія, С. Педжіоли і багатьох інших дослідників.
Водночас існуюча система інформаційно-аналітичного забезпечення сталого розвитку як на міжнародному, так і на національному рівнях усе ще не відповідає сучасним вимогам, що стримує практичну реалізацію концепції сталого розвитку.
Насамперед, відзначимо необхідність вирішення теоретико-методичних питань, пов'язаних із дослідженням ролі і місця інформаційного фактору в процесі екологізації системи економічних відносин. Окремого вирішення потребують питання, що стосуються визначення цілей, функцій, задач еколого-економічного обліку в умовах сталого розвитку. Недостатньо розробленими і такими, що потребують свого удосконалення, є науково-методичні підходи до оцінки економічної ефективності екологічної інформації.
Недостатньо вирішеними в теорії є питання щодо розроблення критеріальної основи і формування інформаційної бази для прийняття екологічно обґрунтованих рішень. Мова йде про необхідність формування такої системи показників (індикаторів), яка, з одного боку, охоплювала б всі сфери життєдіяльності людини, а з іншого – могла б бути органічно включеною до традиційних інформаційно-облікових систем.
Усе вищевикладене й обумовило вибір об'єкта, теми, мети дослідження, її актуальність, сформувало структуру дисертаційної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок