Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Доказування як метод пізнання В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів

Доказування як метод пізнання В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів

Назва:
Доказування як метод пізнання В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,94 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені  ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КІРМАЧ Людмила Аліївна
УДК 343.98
Доказування
як метод пізнання
В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів
Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес
та криміналістика; судова експертиза
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кримінального процесу та криміналістки Запорізького юридичного інститута Міністерства внутрішніх справ України.
Науковий керівник:
|
доктор юридичних наук, професор
ЛУКАШЕВИЧ Віталій Григоровиич,
Гуманітарний університет "Запорізький
інститут державного та муніципального
управління", перший проректор
Офіційні опоненти:
| доктор юридичних наук, професор
КОНОВАЛОВА Віолетта Омелянівна,
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, професор кафедри
криміналістики, академік Академії правових
наук України
кандидат юридичних наук, доцент
ГАЄНКО Володимир Іванович,
Національний університет внутрішніх справ
МВС України, начальник кафедри
криміналістики
Провідна установа:
| Одеська національна юридична академія
Міністерства освіти і науки України,
кафедра криміналістики
Захист відбудеться 15 жовтня 2003 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
Автореферат розісланий 11 вересня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Шепітько В.Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Особливістю даної роботи є дослідження важливих проблем теорії та практики доказування в процесі розслідування злочинів. Недостатня розробка цих питань у науковій і, в першу чергу криміналістичній літературі, нагальні потреби слідчої практики обумовили вибір теми дисертації.
Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку України спостерігається певна стабілізація соціально-економічної ситу-ації. Відповідним чином це впливає на специфіку стану злочинної діяль-ності, що кореспондується із соціально-економічними умовами життя суспільства та є відображенням характеру й змісту певного етапу розвитку держави.
Ця тенденція поставила перед наукою, законодавчою та правоохо-ронною практикою завдання розробки та реалізації нових підходів до боротьби зі злочинністю, винаходженню нових методів, які були б адекватними її новому прояву, відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000. У цьому аспекті здійснювана в Україні судово-правова реформа, покликана гармонізувати діючі правові відносини відповідно до вимог міжна-родних стандартів, визначила необхідність перегляду низки положень національного кримінально-процесуального законодавства, вдоскона-лення процедури розкриття та розслідування злочинів під кутом зору забезпечення реалізації основного принципу правової держави, згідно з яким людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а утвердження та забезпечення прав і свобод – обов’язком держави.
До юридичних механізмів такого забезпечення належить інститут доказування в кримінальному судочинстві. Незважаючи на досить знач-ний обсяг досліджень у цій галузі, низка теоретичних та правових поло-жень, що стосуються проблеми визначення доказування як певного кри-міналістичного методу пізнання під час розслідування злочинів, залиши-лися поза увагою науковців. У цьому плані актуальними є не тільки тра-диційні питання, що стосуються визначення понять і видів доказів, їх належності та допустимості, предмета й меж доказування, а й такі малодосліджені питання як логічні та психологічні основи доказування, співвідношення та зв`язок доказування з оперативно-розшуковою діяль-ністю, проблема процесуальної легалізації інформації, отриманої опера-тивним шляхом, роль слідчого та експерта у формуванні доказів та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Доказування як метод пізнання В ПРОЦЕСІ розслідування злочинів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок