Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України

Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України

Назва:
Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
37,45 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Польовий Володимир Мефодійович
УДК 631.8(477.8):543.682(043.3)
Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України
06.01.04 – агрохімія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному університеті водного господарства та природо-користування Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант –
доктор сільськогосподарських наук, професор Веремеєнко Сергій Іванович, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Офіційні опоненти:
доктор сільськогосподарських наук, професор Дегодюк Едуард Григорович, ННЦ "Інститут землеробства УААН", головний науковий співробітник
доктор сільськогосподарських наук, професор Гамаюнова Валентина Василівна, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства
доктор сільськогосподарських наук, професор Господаренко Григорій Миколайович, Уманський державний аграрний уні-верситет, проректор з науково-педагогічної роботи
Провідна установа –
Білоцерківський державний аграрний університет, кафедра агрохімії і ґрунтознавства, Міністерство аграрної політики України, м. Біла Церква
Захист відбудеться "12" жовтня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного уні-верситету за адресою: м. Київ, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий "8" вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Присташ І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Складні ринкові трансформації в агропромисловому комплексі України супроводжуються різким скороченням поголів'я худоби і, відповідно, обсягів виробництва гною, що на фоні недостатнього внесення мінеральних добрив і вапнякових матеріалів унеможливило використання в багатьох агроформуваннях традиційних науково-обґрунтованих органо-мінеральних систем удобрення. Внаслідок цього на значних площах добрива вносять безсистемно, що вкрай негативно відображається на потенціальній родючості ґрунтів. Ефективне вирішення цих проблем потребує вдосконалення традиційних і розробки нових, адаптованих до різних господарсько-економічних умов і кон'юнктури ринку, диференційованих за видами органічних та дозами мінеральних добрив систем удобрення. Крім того, в умовах зростання площ агрохімічно деградованих ґрунтів важливого значення набуває вдосконалення агроекологічного моніторингу і розробка заходів з відновлення їх родючості. Вирішенням цих проблем займалось багато вчених, на працях яких ґрунтувалися наші дослідження, зокрема такі відомі як: П.А. Власюк, П.О. Дмитренко, М.М. Городній, В.В. Медвєдєв, Г.А. Мазур, Б.С. Носко, Е.Г. Дегодюк, М.К. Шикула, О.Г. Тараріко, В.І. Кисіль.
Однак, сучасні тенденції розвитку землеробства супроводжуються зміною базових факторів, які в минулому забезпечували розширене відтворення родючості ґрунтів, що спонукає до поглиблення досліджень з вивчення їх стану та відтворення родючості, враховуючи процеси диференціації сільськогосподарських підприємств за ресурсними і економічними можливостями.
Актуальність і практична значимість вказаних проблем, недостатня їх розробка та комплексність вивчення визначили тему, основну мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. При підготуванні дисертаційної роботи використані результати досліджень, які виконували за Державними програмами: „Розробити агротехнічні основи побудови польових сівозмін для колгоспів та радгоспів Лісостепу Рівненської області” (№ держреєстрації 68052995), „ Розробити польові сівозміни для колгоспів та радгоспів Рівненської області” (№ держреєстрації 76051675), „Інтенсифікація та біологізація сівозмін колективних та фермерських господарств в умовах Лісостепової зони Рівненської області” (№ держреєстрації 0195U014020), „Розробити систему міроприємств по ефективному застосуванню добрив, меліорантів і хімічних препаратів в умовах інтенсифікації сільськогосподарського виробництва” (№ держреєстрації 78803841), „Розробити екологічно врівноважені системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні, які забезпечують високий вихід продукції з одиниці площі, високу її якість та підвищення родючості ґрунту” (№ держреєстрації 0195U014034), „Розробити екологічно врівноважені системи і технології удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні, які забезпечать підвищення родючості ґрунту та високу продуктивність культур” (№ держреєстрації 0104U004458).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок