Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств

Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств

Назва:
Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,12 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Тернопільська академія народного господарства
Познаховський Віктор Анатолійович
УДК 657.922
Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль-2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі обліку і контролю фінансово-господарської діяльності Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор
Остап’юк Мирослав Ярославович,
Тернопільська академія народного господарства,
професор кафедри обліку і контролю
фінансово-господарської діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Мних Євген Володимирович,
Київський торгівельно-економічний університет,
завідувач кафедри фінансового аналізу
кандидат економічних наук, доцент
Хом’як Роман Львович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
доцент кафедри обліку і аналізу
Провідна установа: Ужгородський національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра обліку і аудиту
Захист відбудеться “03” березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 58.082.01 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 11, зал засідань
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул.. Львівська, 11
Автореферат розісланий “2” лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Адамик Б.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття необхідних управлінських рішень на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Їх керівництву необхідна достовірна і повна інформація про результати діяльності господарюючого суб’єкта та його фінансовий стан. Це зумовлює необхідність удосконалення системи обліку як основи інформаційного забезпечення будь-якого процесу управління, в тому числі й управління оборотними активами. Відсутність чітких рекомендацій з методики обліку оборотних активів не дозволяє належним чином організувати збір даних про їх рух. Окрім того, бухгалтерські служби та інші економічні підрозділи господарських товариств не застосовують на практиці науково розроблену методику аналізу оборотних активів через її високу трудомісткість та складність розрахунків.
Розвитку теорії обліку й аналізу оборотних активів сприяли праці таких відомих вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.В. Голова, В.І. Єфіменка, М.І. Горбатка, В.М. Івахненка, М.Р. Лучка, М.В. Кужельного, М.Я. Остап’юка, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, І.Д. Фаріона, С.І. Шкарабана та інших. Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях М.І. Баканова, І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, А.Д. Шеремета та інших. Проте, ряд питань щодо методики обліку та аналізу оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок.
Тому виникає необхідність у створенні такої методики обліку та аналізу оборотних активів господарських товариств, яка б дозволила не тільки чітко визначити їх фінансовий стан, а й була б доступною у використанні, зрозумілою та економічно ефективною з точки зору співвідношення „вигода-витрати”. Зазначене вище підтверджує актуальність теми дослідження та практичну значимість роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної науково-дослідної теми ”Вдосконалення методики обліку, фінансів, статистики, аналізу та аудиту в умовах переходу до ринкових відносин в Україні” (реєстраційний номер № 0102U002564).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Облік та аналіз оборотних активів господарських товариств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок