Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів

Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів

Назва:
Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,53 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Когут Ананій Михайлович
УДК 547.775 + 547.779 + 547.39 + 547.233.3
Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Львів-2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник - | доктор хімічних наук, професор
Воронов Станіслав Андрійович,
Національний університет "Львівська політехніка",
завідувач кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти - | доктор хімічних наук, професор
Юрченко Олександр Григорович,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут",
завідувач кафедри органічної хімії i технологiї органiчних речовин
доктор хімічних наук, професор
Ганущак Микола Іванович,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
професор кафедри органічної хімії
Провідна установа - | Інститут органічної хімії Національної академії наук України, м. Київ.
Захист відбудеться "23" червня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізо-ваної вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, пл. Св. Юра 3/4, корпус 8, аудиторія 240).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий "23" травня 2006 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 35.052.01 Скорохода В.Й.


Загальна характеристика роботи
Одним з основних напрямків сучасної полімерної хімії є створення нових полімерних колоїдних систем – латексів і композиційних матеріалів (наповнених і армованих пластиків, лакофарбових матеріалів, тощо). Властивості таких компози-тів зумовлені гетероґенністю їхньої структури і виз-начаються процесами, які відбу-ваються на межі розділу фаз – адсорбцією полімерів, їхніми реакціями і форму-ванням міжфазних шарів. Тому важливою є проблема конструювання міжфазних шарів, що дає змогу впливати на властивості полімерних композитів. Для її вирі-шення все ширше застосування знаходять функціональні мономери, переважно такі, що мають поверхнево-активні властивості.
Актуальність досліджень. Дослідження, проведені на кафедрі органічної хімії Національного університету "Львівська політехніка", показали, що іммобіліза-ція реґульованої кількості олігомерних поверхнево-активних речовин на межі розді-лу фаз різних полімерних колоїдних систем дозволяє створювати дисперсно напов-нені полімери з покращеними експлуатаційними властивостями, латекси з морфоло-ґією частинок "ядро-оболонка", формувати наношари на мінеральних мікро- і макроповерхнях. Поверхнево-активні оліґомери, які використовуються для модифі-кації поверхні, переважно отримують шляхом кополімеризації функціональних мономерів з іншими мономерами, в тому числі пероксидними. Особливо важливе значення серед функціональних мономерів мають поверхнево-активні мономери (пармери), які все частіше застосовуються як полімеризаційноздатні ПАРи при одер-жанні латексів, полімерних покрить і для створення міжфазних шарів полімерних композиційних матеріалів. Сьогодні існує потреба в одержанні нових доступних пармерів: нейоногенних, катіонних та аніонних з проґнозованою активністю подвій-ного зв'язку в реакціях кополімеризації, здатних проявляти необхідну поверхневу активність у широкому діапазоні температур, рН і йонної сили середовища. Але, на жаль, цей клас сполук ще недостатньо досліджений. Крім цього, у літературі цілком відсутні відомості про одержання цікавого класу поверхнево-активних мономерів – пероксидовмісних. Також практично немає інформації про інші класи пармерів на основі силіцій- і флуорорганічних сполук. Тому актуальним завданням є синтез но-вих типів поверхнево-активних мономерів, дослідження їхніх колоїдних властивос-тей і полімеризаційної здатності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота викона-на на кафедрі органічної хімії Інституту хімії і хімічних технологій Національного університету "Львівська політехніка" і є частиною досліджень з тем "Розробка мето-дiв синтезу поверхнево-активних пероксидiв та мономерiв для створення компатибi-лiзуючих систем композицiйних матерiалiв" (2000-2001), № держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок