Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Назва:
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,45 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ДРОБОТЕНКО Наталія Анатоліївна
УДК 94 (477) “1990/2000”+342.5
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.):
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
історичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України
ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,
Глава Адміністрації Президента України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ,
професор кафедри історії
Київського славістичного університету
кандидат історичних наук, доцент
КАПЕЛЮШНИЙ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ,
декан юридичного факультету Академії праці і
соціальних відносин Федерації профспілок України
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії культури українського народу
Захист дисертації відбудеться “ 17 “ червня 2002 року о “ 10 “
годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, )
Автореферат розісланий “ 15 “ травня 2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент БОЖКО О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. Загальний обсяг дисертації – 224 сторінки. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (22 сторінки, 396 найменувань) та додатків (7 сторінок).
Вступ. Актуальність теми дослідження. Протягом багатовікової історії свого розвитку український народ мав можливості утворити власну державу, які, однак, не були реалізовані. Здобуття Україною незалежності в 90-х рр. ХХ ст. відкрило нову сторінку в історії української державності. Надзвичайно важливу роль у цьому процесі відіграла реорганізація та утворення державних інститутів влади, з перетворень яких і розпочалося становлення незалежної України.
Реформування існуючих та створення нових органів влади на поч. 90_х рр. забезпечило перехід від статусу союзної республіки з украй обмеженим суверенітетом до самостійної держави. Надалі державний механізм України формувався в несприятливих умовах, і до цього часу таке формування не отримало cвого завершення. Відтак, перед історичною наукою постає завдання з’ясувати основні напрями реорганізації механізму державної влади в Україні, внутрішню структуру органів державної влади та їх вплив на реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики держави, визначити головні тенденції та особливості цих процесів.
З урахуванням нагальної потреби опрацювання цілісної концепції державотворення, всебічне вивчення як позитивного, так і негативного досвіду функціонування системи державної влади має велике значення для становлення України як демократичної європейської країни. Дослідження ефективності роботи державних інститутів має на меті винесення уроків і чітке окреслення подальших завдань розбудови державності України. Отже, актуальність теми дослідження визначається перш за все необхідністю узагальнення досвіду державотворення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з науковою темою ”Історія формування і розвитку української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ046–01), яка розробляється на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дослідження є органи державної влади в Україні в 90-х рр. ХХ століття.
Предметом дослідження є основні напрями і форми діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також законодавчі зміни в статусі органів державної влади в процесі їх реорганізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ (1990-2000 рр.): ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок