Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,88 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди
ЛУКАШЕНКО Антон Олександрович
УДК 371.14 +316.485
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Харків – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Лозова Валентина Іванівна,
Науково-дослідний інститут педагогіки
і психології імені В.О.Сухомлинського
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, директор.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор
Семиченко Валентина Анатоліївна,
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти АПН України,
проректор з наукової роботи;
кандидат педагогічних наук
Карпова Лариса Георгіївна,
Управління освіти Червонозаводської
районної у м. Харкові ради,
начальник.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться „ 22 ” лютого 2006 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. № 216.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди за адресою: 61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. № 215-В.
Автореферат розісланий „ 20 ” січня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Штефан Л.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Складні й суперечливі процеси, які відбу-ваються в Україні на межі третього тисячоліття, вимагають підвищення рівня професіоналіз-му освітян. Особливо високі вимоги ставляться до компетентності вчителя (закони України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, Державна програма “Вчитель”, Націонал-ьна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті). Однією із складових профе-сійно-педагогічної компетентності є конфліктологічна компетентність, яка передбачає здат-ність учителя ефективно взаємодіяти з іншими людьми, досягати консенсусу, запобігати і розв’язувати проблемні й конфліктні ситуації на засадах гуманності, толерантності, відпові-дальності, співпраці.
Актуальність формування конфліктологічної компетентності вчителя підсилюється значним зростанням кількості міжособистісних конфліктів у системі освіти. Разом з тим ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань учених і практикою здійснення на-вчально-виховного процесу в освітніх закладах свідчить, що серед освітян спостерігається досить низький рівень конфліктологічної культури, що призводить до високої конфліктоген-ності педагогічного середовища і стресогенності всіх учасників взаємодії в освітніх закладах.
Це підтверджується і даними проведених нами опитувань 240 учителів харківських шкіл. Приблизно одна третина педагогів у професійній діяльності досить часто стикається з конфліктами, які мають негативні руйнівні наслідки. До того ж, більшість учителів не воло-діє методами розв’язання конфліктів, тому багато з них залишаються неврегульованими. Так, кожний п’ятий респондент у взаєминах обирає стратегію, орієнтовану лише на відкрите жорстке протиборство; близько 20 % обирають модель уникання, тобто “не помічають” наяв-ні суперечності, не прагнуть віднайти спосіб їх розв’язання. Більше чверті опитаних не змогли визначити свою позицію, і лише кожний третій віддає перевагу співпраці, компро-місу, прагнучи відшукати конструктивний спосіб розв’язання проблеми.
Отже, практика школи вимагає розв’язання проблеми підготовки професійно компе-тентних педагогічних кадрів, які володіють методами передбачення, запобігання, регулю-вання конфліктів, що виникають у педагогічному процесі загальноосвітніх навчальних за-кладів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок