Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,85 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА
ІВАНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УДК : 378.147 : 53 : 37.04
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
13.00.02 – теорія і методика навчання фізики
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Запорізькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: | доктор педагогічних наук, професор, академік Міжнародної педагогічної академії
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор,
академік АПН України
ГОНЧАРЕНКО Семен Устинович,
Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, головний науковий співробітник;
доктор педагогічних наук, професор
АТАМАНЧУК Петро Сергійович,
Кам’янець-Подільський державний університет,
завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі;
доктор фізико-математичних наук, професор
ПАСІЧНИК Юрій Архипович,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, професор кафедри загальної фізики
Провідна установа | Інститут педагогіки АПН України, лабораторія математичної і фізичної освіти, м. Київ.
Захист відбудеться “26“ квітня 2005 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “17” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О.Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють створення адекватних соціально-педагогічних умов, викликають необхідність проектування і впровадження нової моделі навчання, розробки і практичної реалізації інноваційних технологій навчання фізики. Це потребує вчителів з аналітичним стилем мислення, націленістю на вдосконалення навчального процесу, знанням широкого спектру сучасних педагогічних технологій, умінням обирати найбільш ефективні з них, враховуючи особливості учнів класу та власні можливості, вносити науково обгрунтовані зміни до трансляційної основи технології.
Поліаспектність проблеми підготовки майбутнього вчителя фізики знайшла своє відображення у дослідженнях учених різних галузей педагогічної науки. Широке коло питань і проблем загальнопедагогічної підготовки вчителів висвітлено у працях О.А.Абдулліної, А.М.Алексюка, Ю.К.Бабанського, А.П.Бєляєвої, І.М.Богданової, І.А.Зязюна, Н.В.Кузьміної, В.В.Радула, Л.О.Савенкової, В.В.Сагарди, С.О.Сисоєвої, Г.В.Троцко та ін. Привертає увагу також досвід вивчення проблеми підготовки вчителів у працях зарубіжних учених, зокрема К.Ангеловськи, Дж.Брауна, П.Д.Еггена, К.Картера, К.М.Кларка, А.Коллінза, Б.Б.Левіна, Г.Сайкса, Р.Дж.Спіро, А.Шельтен, Л.Шульмана та ін. Технологічний напрям підготовки вчителя досліджувався вітчизняними фахівцями А.М.Алексюком, В.І.Бондарем, М.І.Жалдаком, Н.В.Морзе, А.С.Нісімчуком, О.С.Падалкою, З.І.Слєпкань, І.О.Смолюком, О.Т.Шпаком та ін.
Питання підготовки вчителя фізики розроблялися в дослідженнях П.С.Атаманчука, Н.А.Бабаєвої, О.І.Бугайова, Г.Ф.Бушка, С.У.Гончаренка, Є.В.Коршака, О.І.Ляшенка, В.І.Нечета, А.І.Павленка, Ю.А.Пасічника, В.Ф.Савченка, О.В.Сергєєва, І.І.Тичини, А.Т.Цвєткової, М.І.Шута та ін. Завдяки цим дослідженням розроблено професіограму, цілі, структуру і зміст підготовки майбутнього вчителя фізики, форми, методи і засоби навчання студентів-фізиків, удосконалено навчальні плани і програми, введено ступеневу систему підготовки.
Проте численні спроби перегляду професійно-педагогічної підготовки вчителів фізики не вирішили принципових суперечностей між:
· традиційною системою підготовки майбутніх учителів фізики і необхідністю в індивідуальному творчому характері їх практичної діяльності, забезпеченням прогностичного характеру фахової компетентності, орієнтованої на національну школу майбутнього, основні риси якої окреслені у Законах України “Про освіту” та “Про середню школу”;
· реорганізацією й ускладненням змісту професійно-педагогічної освіти, пов’язаними зі зміною педагогічної парадигми, і скороченням реального навчального часу, відведеного для його засвоєння;
· інтенсивною технологізацією навчального процесу в середній школі, оснащенням шкіл сучасними комп’ютерами та відсутністю спеціальної підготовки майбутнього вчителя до науково обгрунтованого використання сучасних технологій навчання фізики, впровадження комп’ютерних технологій навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок