Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,88 KB
Завантажень:
105
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Академія педагогічних наук України
Мороз Лариса Володимирівна
УДК 37.013.83
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ
ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ
У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському університеті туризму, економіки і права.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент
Скрипник Марина Іванівна,
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, кафедра
теорії і методики післядипломної освіти
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,
дійсний член АПН України
Бех Іван Дмитрович,
Інститут проблем виховання АПН України, директор
кандидат педагогічних наук
Бачинська Євгенія Миколаївна,
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри педагогіки і психології
Захист відбудеться “16” травня 2008 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053, м. Київ – 53, вул. Артема, 52-А, корпус 3, актова зала.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України, адреса: 04053, м. Київ-53, вул. Артема, 52-А, корпус 3.
Автореферат розісланий “15” квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.І. Зайченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Соціально-економічні зміни на ринку праці, підвищення суспільних вимог до рівня професіоналізму та конкурентоспроможності майбутніх фахівців спонукають до розв’язання актуальних проблем організації навчально-виховного процесу у вищих начальних закладах, пов’язаних з вихованням професійних якостей особистості. Національна доктрина розвитку освіти, Закон України “Про вищу освіту”, Концепція виховання учнівської та студентської молоді в національній системі освіти передбачає побудову гуманістичного характеру виховання на основі глибокого розуміння викладачем вищої школи природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості студента, турботи про його гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. Це орієнтує виховний процес у вищому навчальному закладі на особистість студента.
Вивчення питання організації виховного процесу у вищих навчальних закладах дає підстави стверджувати, що у змісті та формах виховної роботи спостерігається ряд недоліків. Вони, як правило, пов’язані з невмінням викладачів вивчати рівень вихованості студентів, їхні індивідуальні особливості, проектувати професійно орієнтовану виховну діяльність, застосовувати різноманітні форми виховної роботи.
Питання підготовки педагога-вихователя є одним із центральних у психологічній та педагогічній науці про вищу школу. Сучасні дослідження проблем виховної роботи ґрунтуються на особистісно орієнтованих концепціях виховної діяльності викладача вищого навчального закладу, які відображають гуманістичну спрямованість виховної роботи, пріоритет загальнолюдських та національних цінностей (І.Д.Бех, О.В. Бондаревська, В.М. Галузинський, М.Б. Євтух, І.А.Зязюн, О.В. Киричук, Л.В. Кондрашова, С.М. Левченко, І.В. Со-колова). Дослідниками проаналізовано психолого-педагогічні основи формування особистості з позиції гуманізації та демократизації відносин у виховному середовищі (О.С. Березняк, Л.О. Бобко, Л.І. Бурдейна, О.В. Ми-хайлов), особливості психології праці вчителя (С.М. Полгородник, В.А. Се-миченко, А.І. Щербаков та ін.).
Дослідження проблеми педагогічної готовності викладачів до виховної роботи різноаспектні: вивчаються психолого-педагогічні умови діяльності куратора академічної групи (Є.М. Бачинська, М.Р. Бітянова, М.І. Болдирєв, Є.В. Винословська, Н.З. Єловая, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У МЕТОДИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок