Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ

ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ

Назва:
ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,39 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НАКОНЕЧНА Ольга Павлівна
УДК 111.852
ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ
Спеціальність 09.00.08 – естетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук
Київ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету.
Науковий консультант
доктор філософських наук, професор Левчук Лариса Тимофіївна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, п
рофесор кафедри етики, естетики та культурології.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук Шульга Раїса Петрівна,
Інститут соціології НАН України, відділ соціології культури
та масових комунікацій, ст. науковий співробітник;
доктор філософських наук, професор Личковах Володимир Анатолійович,
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка,
завідувач кафедри філософії та культурології;
доктор філософських наук Петров Юрій Васильович,
Інститут муніципального менеджменту і бізнесу,
завідувач кафедри гуманітарних дисциплін.
Провідна установа:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
кафедра філософії, м. Дрогобич.
Захист відбудеться 29 квітня 2004р. о 15.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.28 при Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул.. Володимирська, 60, ауд.327.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці
ім. М.Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розіслано 24 березня 2004р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Живоглядова І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна доба є стрижневою, оскільки характеризується зміною культурної парадигми класичної раціональності, зростанням світоглядних пошуків базових засад світоставлення, смисложиттєвих орієнтирів. Поліцентризм світовідношення ХХ століття поглиблює проблемність людського буття, потребуючи від людини не тільки нових форм освоєння світу і власної життєдіяльності, але й покладаючи на неї відповідальність за її особистісний вибір. Світоглядно-антропологічний поворот у філософії веде до переосмислення традиційного культурного космосу, що базувався на розумі і порядку, еталонах досконалого. Зростає увага до способів осягнення хаосу, дезорганізації, процесуальності світу, їх ролі у виявленні та реалізації нових можливостей в культурі і життєставленні особистості. Все вказане підсилює інтерес до всебічного аналізу проблем духовності, серед яких – осмислення духовності як якісної характеристики людини та її буття, виділення типів духовності й осягнення їх сутнісних взаємозв’язків і особливостей функціонування в людській буттєвості та в сучасному соціокультурному розвитку.
Разом з тим, відбуваються динамічні процеси в розвитку естетичної теорії, її самовизначення як науки: розширення й переосмислення змісту багатьох традиційних категорій і, перш за все, категорії „естетичне”; пошук цілісних підходів до всебічного осмислення ролі естетичного в ціннісній організації людського досвіду, до аналізу сучасного художнього світосприйняття; вироблення методологічних засад сучасного дослідження естетично-художніх процесів.
Осмислення естетичного як типу духовності є досить складним і багатоплановим, оскільки спирається як на загальнотеоретичну базу естетики, на усталені підходи, так і на нові тенденції, що виявляються в спрямуванні сучасного естетичного знання до концептуального плюралізму. Традиційна естетика, що прагнула виявити найзагальніші закономірності естетичного освоєння людиною дійсності, в нових культурно-історичних умовах шукає відповіді на питання, зумовлені реальними складнощами естетичного і художнього життя сучасної людини, опираючись на позиції плюралізму, толерантності, діалогічності. Феномен естетичного маніфестує себе у людському бутті в різноманітних формах, що ускладнює процес його пізнання і формулювання дефініції за принципом виявлення його видових та родових ознак.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ЕСТЕТИЧНЕ ЯК ТИП ДУХОВНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок