Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ

ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ

Назва:
ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,69 KB
Завантажень:
424
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
КОСТЮК ЛАРИСА БОГДАНІВНА
 
УДК: 1(09)(477):39
ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ
Спеціальність: 09. 00. 05 – історія філософії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Львів – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі філософії Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і
науки України
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Скотний Валерій Григорович,
Дрогобицький державний педагогічний
університет імені Івана Франка, завідувач
кафедри філософії, ректор
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Ярошовець Володимир Іванович,
Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, завідувач кафедри
історії філософії
кандидат філософських наук
Захара Ігор Степанович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, доцент кафедри історії філософії
Захист відбудеться 20 травня 2008 р. о 14. 00. год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 301.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 17 квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук, доцент О.Б.Сінькевич


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання аналізу глибинних психічних настанов набуло особливої гостроти, оскільки без розуміння своєрідності духовного життя, без вивчення комплексного впливу на нього соціального і природного довкілля суспільство не може зрозуміти і усвідомити себе як спільноту, готову до найбільш природного шляху розвитку. Репрезентантом об’єктивних духовних інваріантів етносу, які дають змогу критично-свідомо ставитися до будь-якої форми діяльності, що склалася, і тим створити можливість принципово нових її форм, є ментальність. Генетична природа етнічної ментальності визначається адаптаційними властивостями та здібностями суб’єктів у межах етнічного культурного простору.
У сучасній українській історико-філософській літературі (О.Додонов, І.Старовойт, М.Степико, О.Нельга та ін.) на підставі узагальнення концепцій етногенезу виявлено три рівні етнічної ментальності (психоенергетичний, архетипний і логічний) та два способи її функціонування (етнічна свідомість і самосвідомість етнофора). Це зумовлює необхідність з’ясувати спосіб засвоєння етноментального змісту “моделі світу” етнофорами в онто- та філогенезі.
В українській літературно-філософській традиції ХІХ – поч. ХХ ст. проблема ментальності українців досліджувана у контексті понять “національна ідея”, “духовість”, “національна ідентичність”, що відповідно актуалізує потребу визначити культурно-історичний та поняттєво-логічний зміст менталітету, а також з’ясувати відмінність і тотожність понять “ментальність” і “менталітет” у процесі переходу етнічної спільноти від етногенезу до націогенезу, від етнічної історії до історії нації.
Наявні теорії етногенезу (геокультурних зв’язків (Ш.Монтеск’є); обопільної активності у взаємодії “людина – природа” (О.Гумбольдт, Дж.Марш, А.Тойнбі); зв’язку “етнос – природа” з позицій біосферного (Л.Гумільов) та соціосферного (Ю.Бромлей) підходів, а також концепції українських дослідників (М.Грушевський, О.Кульчицький, В.Янів) щодо розвитку культури в контексті географічного розташування етнічної спільноти) актуалізують проблему визначення архітектоніки етнічної ментальності та виявлення закономірностей у формуванні і розвитку етнічної ментальності українців із урахуванням природно-кліматичних та геокультурних умов буття.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у рамках комплексної цільової програми № 0194У43134 Міністерства освіти і науки України “Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України”; науково-дослідницької роботи кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка “Український етнос у полікультурному просторі” (2002 – 2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок