Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

Назва:
КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,70 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
УДК 616.314-089.29-631.002.1
ШУТАК Олег Васильович
КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ
НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ
14.01.22 - стоматологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
 
Івано-Франківськ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Івано-Франківській державній медичній академії, МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович,
Київська медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України,
кафедра стоматології, завідувач кафедри
 
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
РОЖКО Микола Михайлович,
Івано-Франківська державна медична академія
МОЗ України, кафедра стоматології факультету
післядипломної освіти, завідувач кафедри
 
кандидат медичних наук, професор
МАКЄЄВ Валентин Федорович,
Львівський державний медичний університет
ім. Д. Галицького МОЗ України, кафедра
ортопедичної стоматології, завідувач кафедри

Провідна установа: Українська медична стоматологічна академія
МОЗ України (м. Полтава), кафедра пропедев-
тики ортопедичної стоматології та ортодонтії
Захист відбудеться “ 26 ” червня 2002 р. о 11.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківській державній медичній академії за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Івано-Фран-ківської дер-жавної ме-дичної академії за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Га-лиць-ка, 7.
Автореферат розісланий “ 23 ” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор М.А. ОРИНЧАК
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливим завданням ортопедичної стомато-ло-гії є ра-ціо-нальне протезування часткових дефектів зубних рядів (В. Ко-лєр, 1997; Ю.В. Опанасюк, 1999). Дані види дефектів вважаються од-нією з найпошире-ні-ших форм ураження зубо-щелепової системи (В.П. Не--спрядь-ко, В.А. Лабу-нець, 1997). Тож природньо, актуальним за--ли-шається проб-лема заміщення їх незнімними зубними протезами (П.С. Фліс із спів-авт., 1999; І.В. Радько, 1999). Ос--кільки зріс відсоток осіб молодого віку, що потребують протезу-вання, то стає важливим пи-тання забезпе-чення про--те-зом як естетичних, так і біоло-гіч-но об-грун--тованих характеристик по від-но-шенню до тканин протез-но-го ложа (О.В. Павленко, 1998; И.С. Ху-саи-нова, И.Ю. Варвулева, Н.А. Ко-жена, 1997).
Традиційні підходи до методів протезування обмежуються, хоч і не завжди, тільки вибором конструкційної особливості протезу. Тому проблема поєднання взаємовідносин технологічних матеріалів, що використовуються при незнімному протезуванні з тканинами протез-но--го ложа, є од-нією з пер-шо-чергових проблем ортопедичного ліку-вання.
За даними літературних джерел, термін придатності зубних про-те-зів скла-дає в середньому від двох до семи років (Э.Я. Варес, 1992). На су-час-ному етапі, коли розробка конструкційних матеріалів сягла якісно но-вого рів-ня, постала необхідність знаходження нових підходів до виго-тов-лення тра-диційних конструкцій зубних протезів, які б дали змогу про-дов-жити трива-лість їх користування в порожнині рота, враховуючи функ-ціональний стан опорного апарату і механічні влас-ти-вості твердих тканин зубів та конструк-цій-них матеріалів.
Таким чином, актуальним стає розробка і впровадження нових кри-те-рі-їв вибору конструкційних матеріалів, на підставі об'єктивної клі-ніч-ної карти-ни в ротовій порожнині. Адекватний вибір матеріалів продов-жить термін корис--ту-вання зубними протезами та зменшить їх негативний вплив на тверді та м'я-кі тканини протезного ложа. Вирі-шен-ня цього пи-тання стане вагомим внес--ком до виконання Указу Пре--зидента України “Про Концепцію розвитку охорони здоров’я на-се--лен-ня України” від 7 груд--ня 2000 року.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, тема-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ НЕЗНІМНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок