Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI

КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI

Назва:
КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,75 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКIВСКИЙ ВIЙСЬКОВИЙ УНIВЕРСИТЕТ
БIЛЬЧУК НАТАЛЯ ЛЕОНIДIВНА
УДК 130.3
КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI
09.00.03 - соцiальна фiлософiя та фiлософiя iсторiї
автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлософських наук
Харкiв - 2001
Дисертацiю рукопис.
Роботу виконано на кафедрi фiлософi Нацiонального аерокосмiчного унiверситету iм. М..Жуковського “ХАI” Мiнiстерства освiти i науки Украни
Науковий керiвник - доктор фiлософських наук, професор Байрачний Кiм Олексiйович, Нацiональний аерокосмiчний унiверситет iм. М.. Жуковського “ХАI”, професор кафедри фiлософi;
Офiцiйнi опоненти: доктор філософських наук, професор Надольний Iван Федотович, Українська академія державного управління при президентові України, декан заочного факультету;
кандидат філософських наук, доцент Малнкова Людмила Андріївна, Харкiвський державний унiверситет будiвництва та архiтектури, завiдувач кафедри фiлософiї.
Провiдна установа: Нацiональний iнститут статегiчних дослiджень НАН України, м. Київ.
Захист вiдбудеться “_26_” квiтня 2001р. о 15.00 годинi на засiданнi спецiалiзовано вчено ради Д 64.702.05 при Харкiвському вiйськовому унiверситетi за адресою: 61043, Харкiв, Динамiвська, 6, ауд. 606.
З дисертацiю можна ознайомитись у бiблiотецi Харкiвського вiйськового унiверситету за адресою: 61043, Харкiв, майдан Свободи, 6.
Автореферат розiсланий “24” березня 2001р.
Вчений секретар
спецiалiзовано вчено ради,
кандидат фiлософських наук, професор __________________ Мануйлов .М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Соціокультурні процеси на сучасному етапі характеризуються загальною кризою, особливістю якої є те, що її системоутворюючим елементом стає кризовий стан духовності людини (особистості) та суспільства (О.Шинкаренко, Н.Бусова, А.Кураєв, Ф.Фукуяма, Х.Арендт, К.Войтила, А.Соболєв, Н.Мотрич та ін.). З одного боку, поява поняття “інформаційне суспільство” змінює роль і місце людини в соціальній системі й вимагає нового підходу до визначення якостей самої особистості, з іншого, перехідний період у суспільствах, який охопив більше чверті населення світу, демонструє нормативну багатоваріантність, при виборі з якої часто домінує прагматизм або конформізм. Ці процеси примусили з усією серйозністю поставити перед світовою філософською думкою проблему вироблення нової парадигми в поясненні сутності людини, її місця та ролі в суспільстві, де визначальним фактором є морально-духовні орієнтири особистості. Соціальні процеси, що відбуваються в цей час у нашій країні та у світі в цілому, характеризуються такими особливостями.
Перша - це підвищена увага до проблеми особистості у вітчизняній філософії, що викликано необхідністю побудувати концепцію нової держави. Специфікою виникнення демократичного суспільства є самоорганізація і саморозвиток складових його елементів і наявність зворотного зв'язку між суб'єктом (особистістю) та об'єктом (державою) соціальної системи. Через те, що для “закритих” суспільств (тоталітаризм) характерне знеособлювання індивідуальності та загальна одномірність духовного життя, у центрі уваги дослідників опинилась проблема визначення сутності та умов розвитку гармонійної особистості з урахуванням її морально-духовних цінностей та принципiв. Крім того, при розкритті тенденцій історико-культурного відродження української державності обов'язковою умовою є виявлення своєрідності національного світорозуміння. Сучасна епоха вимагає творчого аналізу спадщини українських філософів та імпліціювання досягнутих ними результатів у соціально-інтелектуальну ситуацію сьогодення.
Друга - це проблема формування цілісної людини та підвищення уваги до духовно-моральних цінностей i орієнтирів. Однобічне розуміння людини, світу й суспільства (раціоналізм) порушило їхню єдність і гармонійний розвиток. На думку дослідників (Н.Бусової, А.Кураєва, К.Войтили) людина, яка позбавлена морально-духовних основ існування, втрачає свою цілісність та в своєму iснуваннi розпадається на безліч соціальних ролей, носієм яких вона є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГIЧНИЙ ПРИНЦИП ЦIЛIСНОГО РОЗУМIННЯ ЛЮДИНИ ТА МIСЦЯ В СУСПIЛЬСТВI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок