Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1 І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ

РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1 І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ

Назва:
РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1 І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,38 KB
Завантажень:
139
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ»
Шалькова Марія Юліївна
УДК 618.145 – 006.6 – 036:575.113
РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1
І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ
14.01.07 – онкологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти.
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор
Карташов Сергій Михайлович, завідувач кафедри онкологічної гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор
Воробйова Люся Іванівна,
Державна установа «Національний інститут раку», керівник науково-дослідного відділу онкогінекології;
доктор медичних наук, професор
Шляховенко Володимир Олексійович,
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України, завідувач відділу ензимології.
Захист дисертації відбудеться «16» квітня 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01 в Державній установі «Національний інститут раку» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної установи «Національний інститут раку» (03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43).
Автореферат розісланий «14» березня 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат медичних наук С.О. Родзаєвський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. У структурі злоякісних новоутворень рак ендо-метрію (РЕ) залишається однією з найпоширеніших форм новоутворень, складаючи 7,9% і посідаючи 4-те місце серед онкологічних захворювань у жінок (Шалімов С.О., Федоренко З.П., Воробйова Л.І., Гулак Л.О., 2006). В останні десятиліття у світі відзначене збільшення захворюваності на РЕ, а показник захворюваності в Україні в період з 1996 до 2006 року збільшився з 20,7 до 25,2 на 100 000 населення (Бюлетень національного канцер-реєстру України №7). Кількість жінок, які захворіли на РЕ в 2006 році, склала 6448 випадків. Чітка тенденція до зростання захворюваності на РЕ відзначена в групі жінок передменопаузального віку (Вишневська К.Ю., 2004).
Основними причинами, що впливають на зростання захворюваності жінок на РЕ, є збільшення тривалості життя, збільшення кількості жінок з нейроендокринно-обмінними порушеннями, збільшення кількості генетичних порушень і не завжди адекватне використання гормональних препаратів з високим вмістом естрогенів. Оскільки для України не характерне, ні збіль-шення тривалості життя, ні широке застосування гормоно-замісної терапії, логічно припустити значну роль нейро-ендокринних порушень та генетичних чинників у зростанні захворюваності на РЕ.
Фактори ризику виникнення РЕ чітко визначені, але їх використання для профілактики РЕ не завжди призводить до бажаних результатів. Це об-ґрунтовує необхідність розробки й вивчення нових критеріїв як для визна-чення ризику розвитку РЕ, так і для прогнозування перебігу цього захворю-вання (Семикоз Н.Г., 2000).
З огляду на фактори ризику, варто пам'ятати, що для розвитку РЕ має значення не стільки кількість факторів, скільки поєднання порушень у двох системах: фенотипу й генотипу (Мельник М.М., 2005).
Виникнення РЕ відбувається на тлі патологічно зміненого ендомет-рію. Однак фонові зміни ендометрію в більшості випадків не трансформу-ються в передрак і РЕ, що обумовлено значною мірою і генетичними факто-рами (Бучинскька Л.Г., Поліщук Л.З., Воробйова Л.І., 2004). В останні роки велика увага приділяється епігеномним порушенням, зокрема питанню метилування генів, яке призводить до порушення функціонування гена. Пору-шення метилування, тобто запрограмована інактивація генів, може призводи-ти до активації протоонкогенів і таким чином сприяти малігнізації. За даними літературних джерел, перспективним напрямком і об'єднуючим моментом у визначені ризику розвитку як передраку, так і РЕ (як гормонозалежного, так і автономного) може бути визначення ролі генів hМLН1 і АРС (Пишак В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РАК ендометрію: МЕТИЛування ГЕНІВ hМLН1 І АРС ЯК ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА ЗАКОНОМІРНІСТЬ ПРОГРЕСУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок