Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Назва:
ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,02 KB
Завантажень:
366
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Тернопільський державний економічний університет
БАБЕЦЬ Ірина ГЕОРГІЇВНА
УДК 339. 9:001
ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ
Спеціальність: 08.05.01 – світове господарство
і міжнародні економічні відносини
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України
Науковий керівник: | доктор економічних наук, професор
Мокій Анатолій Іванович,
Львівська комерційна академія, проректор з міжнародних зв’язків
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук,
старший науковий співробітник Мікула Надія Анатоліївна,
Інститут регіональних досліджень НАН України,
провідний науковий співробітник відділу проблем ринкової інфраструктури та транскордонного співробітництва
кандидат економічних наук, доцент Гладій Ірина Йосипівна,
Тернопільський державний економічний університет,
докторант кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу
Провідна установа: | Донецький національний університет
Міністерства освіти і науки України,
кафедра міжнародної економіки, м. Донецьк
Захист дисертації відбудеться 28вересня 2006 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.58.082.01 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська 11, корпус 11, зал засідань 26.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11Української академії зовнішньої торгівлі за адресою: 01601, м. Київ, вул.
Автореферат розісланий 22 серпня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради З.В.Задорожний


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Незважаючи на декларування інноваційної стратегії економічного розвитку України, інновації ще не стали визначальним чинником зростання вітчизняної економіки. Інноваційна сфера характеризується низькою активністю промислових підприємств, скорочен-ням кількості і якості перспективних науково-технічних розробок, зменшен-ням обсягів фінансування науки. Реалізація інноваційної моделі розвитку економіки потребує інституційних перетворень з метою формування ринку інновацій, вдосконалення організаційного забезпечення процесу комерціалі-зації технологій та активізації інноваційної діяльності підприємств. Геогра-фічне розташування України та розширення кордонів ЄС створюють переду-мови для активізації транскордонного співробітництва та його інноваційного складника. Існує об’єктивна необхідність і можливість реалізації поряд із загальнодержавною інноваційною політикою її ефективної компоненти на мезо- і мікрорівні, основою якої повинен стати міжнародний обмін резуль-татами інтелектуальної праці.
Теоретичні аспекти впливу інновацій та рівня науково-технічного роз-витку на економічне зростання і конкурентоспроможність країн обґрунтовані у теоріях українських та зарубіжних вчених, зокрема М.Туган-Барановського, С.Глазьєва, М.Кондратьєва, П.Ромера, Р.Солоу, Й.Шумпетера. Залежність економічного розвитку країни від умов конкуренції, факторів виробництва, інституційного середовища та передумови технологічного обміну досліджу-вали Р.Вернон, Гж. Колодко, Д.Норт, М.Познер, М.Портер, Ю.Яковець. У працях вітчизняних економістів О.Амоші, Л.Антонюк, А.Гальчинського, В.Гейця, О.Лапко, А.Мокія, А.Поручника, С.Соколенка, В.Соловйова, А.Філі-пенка, І.Школи аналізуються причини низького рівня наукомісткості вироб-ництва, взаємозв’язок соціально-економічних показників та ступеня іннова-ційного розвитку економіки, досліджуються аспекти міжнародного трансферу технологій. Проблемам участі регіонів у інтеграційних процесах ЄС та розвит-ку транскордонного співробітництва присвячені дослідження В.Будкіна, І.Гладій, О.Гранберга, Б.Данилишина, М.Долішнього, Ю.Макогона, А.Мельник, В.Мельник, Н.Мікули, С.Писаренко, Є.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІННОВАЦІЙНа МОДЕЛь ТРАНСКОРДОННого співробітництва УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок