Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ

КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ

Назва:
КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,20 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
ПЯСЕЦЬКА НАТАЛIЯ МИХАЙЛIВНА
УДК 616–053.32:616-155.194-08
КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ
РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ
ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ
14.01.10 - педiатрiя
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Київській медичній академії пiслядипломної освiти iм. П.Л.Шупика МОЗ України.
Науковий консультант: | доктор медичних наук, професор
Сулiма Олена Григорiвна
Київська медична академiя пiслядипломної освiти iм.П.Л.Шупика МОЗ України, професор кафедри неонатологiї.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Чернишова Людмила Iванiвна,
Київська медична академiя пiслядипломної освiти iм.П.Л.Шупика МОЗ України, завiдуюча кафедрою дитячих iнфекцiйних хвороб та дитячої iмунологiї
доктор медичних наук, професор Ткаченко Свiтлана Кузьмiвна,
Львiвськiй державний медичний унiверситет, професор кафедри факуль-тетської та шпитальної педiатрiї
доктор медичних наук, професор Набухотний Терентiй Кирилович,
Українська вiйськово-медична академiя, професор кафедри вiйськової загальної практики - сiмейної медицини (дитячi хвороби)
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра педiатрiї iнтернiв i неонатологiї факультету пiслядипломної освiти, м.Днiпропетровськ
Захист відбудеться "_05_"___квiтня_____2001 р. о 12 год 30 хв. на засіданні спеціалізованої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця (01003, м. Київ, вул.Льва Толстого, 10).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Нацiонального медичного університету ім. О.О.Богомольця ( м. Київ, вул. Зоологічна, 3).
Автореферат розісланий "__26__" __лютого____ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої Ради Д 26.003.04
доктор медичних наук Кузьменко А.Я.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. У теперiшнiй час у практичнiй неонатологiї та педiатрiї особлива увага сконцентрована на групi недоношених дiтей, якi народилися з масою тiла < 1500 г. Це обумовлено складнiстю та сворiднiстю процесiв їх адаптацiї внаслiдок передчасного переходу дитини на позаутробне існування з розвитком рiзноманiтних станiв у постнатальному перiодi, зокрема ранньої анемiї недоношених (РАН) (В.E.Маркевич, 1999; Л.Б.Секретар, 1999; А.В.Дмiтрiв, 2000; C.Bardin, 1995; G.C.Alistair, 1996; P.Downey, 1997; P.Scigalla, 1999).
З`являючись у вiцi першого-другого мiсяця життя, РАН ма характернi ознаки: частота розвитку зворотньо пропорцiйна гестацiйному вiку дитини; погано пiддаться iснуючiй стандартнiй терапiї; може призводити до хронiчної гiпоксiї та метаболiчного ацидозу, пiдтримувати бронхолегеневу дисплазiю, персистенцiю вiдкритої артерiальної протоки; потребу частого використання небезпечних гемотрансфузiй (В.E.Маркевич, 1999; I.В.Чижевська, 1999; K.Shannon, 1995; B.Noerr, 1996; P.Downey, 1997; P.Scigalla, 1997).
Опублiковано чимало робiт, присвячених етiопатогенезу РАН. Однак, виділити провiдний механізм розвитку анемiї не було можливим, що не дозволяло й розробити найбiльш ефективний метод її лiкування. Тому, жодна iз запропонованих схем гемопоетичної терапiї не запобiгала використанню гемотрансфузiй пiд час виходжування недоношених немовлят. Відомо, що для корекції анемії вiд 50 до 80 % недоношених дiтей одержують гемотрансфузiї.
Відповідно до сучасних уявлень патогенетичнi механiзми РАН тiсно пов`язують з особливостями перинатальної перебудови еритропоезу у недоношених дiтей, результатом якої може бути недостатня продукція еритропоетину — основного гормону еритропоезу (Е.Ф.Морщакова та спiвавт., 1999; V.Soubasi, 1995; Alistair, 1996; A.Cochen, 1996; P.Scigalla, 1997; P.Kumar, 1998). Тому, сучасна гiпотеза щодо патогенезу РАН базуться на недостатньому продукуваннi саме власного еритропоетину. Однак, отриманi результати суперечливi i вивчення здатностi недоношеної дитини, особливо ГВ < 32 тиж, продукувати власний еритропоетин у вiдповiдь на анемiю ма велике значення як для розкриття патогенезу РАН, так i для пошуку нових резервiв щодо створення ефективних лiкувально-профiлактичних засобiв патогенетичної спрямованостi.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНI АСПЕКТИ РАННЬО АНЕМI НЕДОНОШЕНИХ, СУЧАСНI ПРИНЦИПИ ПРОФIЛАКТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок