Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Назва:
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,22 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ВАСИЛЬКОВСЬКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
УДК 371.134:78+378.016:78
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент
Шевнюк Олена Леонідівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор,
Афанасьєв Юрій Львович,
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв, завідувач кафедри
мистецтвознавства та експертної діяльності;
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Масол Людмила Михайлівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
старший науковий співробітник
лабораторії естетичного виховання.
Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний
університет імені К.Д.Ушинського, кафедра
педагогіки, Міністерство освіти і науки України,
м.Одеса.
Захист відбудеться 7 лютого 2006 р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.08 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ, вул.Пирогова, 9.
Автореферат розісланий 5 січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.М.Завадська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Утвердження гуманістичної освітньої парадигми вимагає здійснення професійної підготовки художньо-педагогічних кадрів у контексті їх особистісного становлення. Реалізація зазначеного передбачає комплексний розвиток у студентів-музикантів не тільки інформаційно-операційних, але й ціннісно-мотиваційних аспектів їх педагогічної культури. Це актуалізує проблему формування цілісного художнього світогляду майбутніх учителів музики як такого інтегрального базису їх подальшої художньо-педагогічної діяльності, що визначає її предметний зміст та ціннісно-смислову спрямованість.
Методологічне підґрунтя вивчення феномена світогляду та його дефінітивна характеристика окреслені в наукових працях філософів О.Азархіна, Р.Арцишевського, Є.Бистрицького, О.Спіркіна, В.Черноволенка, В.Шинкарука. Психолого-педагогічні основи становлення та функціонування світогляду особистості висвітлені в роботах М.Ашманіса, Л.Божович, С.Гончаренка, Г.Залесського, І.Лернера, Н.Менчинської, Е.Моносзона, Т.Мухіної, К.Платонова, Р.Рогової, К.Шуртакова. Важлива роль мистецтва в розвитку світоглядної свідомості людини наголошується в дослідженнях Є.Володіна, В.Іванова, В.Мазепи, В.Малахова, В.Смікал, Д.Ханіна, Т.Шуртакової.
Багатоаспектність проблеми формування художнього світогляду особистості знайшла своє відображення в наукових працях з методології мистецтвознавства (Ю.Афанасьєв, Л.Закс, А.Зись, М.Каган, Л.Столович), психології художнього сприйняття (Л.Виготський, Є.Крупнік, О.Леонтьєв, Д.Леонтьєв, С.Раппопорт, П.Якобсон), поліхудожнього виховання особистості (Л.Масол, Н.Миропольська, Л.Предтеченська, Г.Шевченко, Н.Шишляннікова, Б.Юсов).
У науково-методичній літературі з питань професійної підготовки майбутніх учителів музики проблема формування художнього світогляду розглядається в контексті розвитку духовно-особистісного потенціалу педагога-музиканта (О.Олексюк, В.Орлов, М.Ткач, Б.Целковніков, А.Щербакова), теорії формування художньої культури студентів (Е.Абдуллін, Г.Падалка, О.Ростовський, О.Рудницька, О.Щолокова), методичних основ інтеграції їх мистецьких знань (М.Бонфельд, О.Бузова, О.Соколова, Т.Стратан). Ряд дослідників, зокрема, В.Кряжевських, Г.Побережна, Н.Провозіна, Л.Рапацька, Л.Романова, В.Шульгіна, відзначають продуктивність музично-історичної освіти в розширенні загальної мистецтвознавчої ерудиції майбутніх учителів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНО-ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок