Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (експериментально-клінічне дослідження)

ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (експериментально-клінічне дослідження)

Назва:
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (експериментально-клінічне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
42,00 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
БІЛОУСОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 616.61 –78:616-036.111/.12] –036.882-083.98
ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ
(експериментально-клінічне дослідження)
14.01.30 – анестезіологія та інтенсивна терапія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора медичних наук
Дніпропетровськ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі медицини невідкладних станів та анестезіології
Харківського державного медичного університету.
Науковий консультант:
доктор медичних наук, професор Оболєнцев Микола Іванович,
Харківський державний медичний уні-верситет, професор кафедри меди-цини невідкладних станів та анестезіології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Чепкий Леонард Петрович, На-ціональний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ Укра-їни, лауреат Державної премії України, професор кафедри анестезіології, реаніматології та медицини катастроф.
доктор медичних наук, професор Мальцева Людмила Олексіївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри анестезіології та інтен-сивної терапії.
доктор медичних наук, Шейман Борис Семенович, УДСЛ “ОХМАТДИТ” МОЗ України, завідуючий відділом токсикології та екстракорпоральних методів детоксикації.
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ
України, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії.
Захист відбудеться “28” травня 2004 р. о 13.00 годині в аудиторії №9 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.601.01 при Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9).
Автореферат розісланий “26 березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
д.мед.н., доц. Кобеляцький Ю. Ю.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. У даний час поява нового на-прямку у науці - нанотехнології, дозволяє удосконалити методи патогенетичної терапії синдрому ен-догенної інтоксикації (СЕІ), створити новий клас біосумісних сор-бентів. Яскравим представни-ком продукту нанотехнології є колоїдні частки магнетиту (Fe3O4). На ос-нові розрахунків, накопиченого досвіду побудови математичних мо-делей науково обґрунтовано вивчення колоїдних часток магнетиту не тільки в області техніки, але і для медико-біологічних досліджень (Шалімов О.О. та ін.1981; Гва-зава Е.А., 1985; Франк В.А., 1986; Ахалая М.Г., Закарая К.А., Какіаш-вілі М.С. та ін., 1993; Глущенко М.М. та ін., 2001; David A Roth., 1999; Jing Liu, George Anthony Flores, 2001).
Теоретичні та експериментальні дослідження ряду авторів пока-зали, що колої-дні частки магнетиту (Fe3O4) можуть виступати в якості ефективного біологічно су-мі-сного гемосорбенту, який перевершує за своїми адсорбційними влас-тивостями традиційні вугільні та іонітні матеріали (Пермичев О.М., Ци-бусов С.М., Буланов Г.А., 2001; Ахалая М.Г. та ін., 1997; Буланов Д.Г. та ін., 2001. Глухоєдов М.П. та ін., 2001).
У цьому плані перспективним напрямком сорбційної техноло-гії є розробка на основі хімічного синтезу колоїдних часток магнетиту - магнітокерованих сор-бен-тів (МКС) та їх застосування при екстракорпоральних методах де-токсикації біологі-чних рідин (Ахалая М.Г. та ін., 1997).
Кожна частка магнетиту є субдоменний елементарний магнітик кулястої фо-рми розміром 6-12 нм. Наявність адсорбційного прошарку у колоїдних частках МКС забезпечує їм високу сорбційну активність. Сумарна площа сорбційної поверхні МКС у середньому складає від 800 до 1200 м2/г.
Проведені теоретичні та експериментальні дослідження сприяють впровадженню магнітокерованих сорбентів (МКС) у клінічну практику. Використання МКС дозволить набли-зитись до вирішення існуючих проблем раніш відомих методів терапії СЕІ, до-могтися технічної простоти, безпеки їх застосування, фінансово знизити вартість лікування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Реферат на тему: ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА ГЕМОКОРЕКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАГНІТОКЕРОВАНОГО СОРБЕНТУ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ (експериментально-клінічне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок