Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ

Назва:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,98 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Іванова Оксана Вікторівна
УДК 378.147:81’24:811.161.2
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук
Херсон – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Голобородько Євдокія Петрівна,
Херсонський державний університет,
професор кафедри слов’янських мов
та методик їх викладання.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Горошкіна Олена Миколаївна,
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри української мови;
кандидат педагогічних наук, доцент
Горіна Жанна Дмитрівна,
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,
доцент кафедри української філології.
Захист відбудеться «05» червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. №256 (зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету за адресою: 73000, м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий «24» квітня 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В. Бухтій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження визначається концептуальними положеннями та державними вимогами щодо реформування мовної освіти в Україні, спрямованими на розвиток всебічно розвиненої особистості, яка характеризується активністю оволодіння мовою на всіх етапах, свідомим ставленням до мови та мовлення. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі з орієнтацією на модель майбутньої педагогічної діяльності студента – необхідна умова сучасної системи освіти, яка передбачає професійне вдосконалення майбутнього фахівця з відповідною зміною мети, завдань, методів, прийомів та засобів навчання.
Реформування вищої освіти пов’язане з оновленням змісту й методів вивчення рідної мови, актуалізованими Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державною національною програмою “Освіта. Україна ХХІ століття”, Державним стандартом вищої освіти, Концепцією мовної освіти в Україні, Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти тощо.
Приєднання України до Болонської декларації висуває нові вимоги до організації навчального процесу у вищих закладах освіти. Пріоритетна увага приділяється методикам, що формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до самопізнання й самореалізації особистості.
Оскільки на філологічному факультеті мова і мовлення стають предметом фахового навчання, то усвідомлення засобів мови – важливий чинник формування мовленнєвої діяльності як провідної. Ґрунтовна лінгвістична підготовка є фундаментом педагогічної майстерності вчителя-словесника. Вона передбачає засвоєння системи мовних теоретичних знань та оволодіння мовленнєвими навичками. Високоякісне мовлення забезпечує ефективність процесу передачі знань, обміну інформацією, сприяє вдосконаленню пізнавально-практичної діяльності, регулює взаємовідносини між викладачем і студентами. Досягнення майбутнім учителем-словесником поставленої мети має відбуватися лише за умов глибокого осмислення питань мовознавчої теорії, усвідомлення зв’язку одного мовного явища з іншим, володіння системою мови й законами її функціонування.
Необхідність здобуття міцних знань, умінь і навичок з фонетики, лексики, морфології та синтаксису вмотивована специфічними пізнавальними, соціальними та іншими потребами особистості, що дає змогу свідомо й вільно володіти рідною мовою як засобом спілкування та пізнання дійсності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОЇ МОДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок