Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Назва:
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,79 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ШЕМШУЧЕНКО Геннадій Юрійович
УДК 349.336.7
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.
Науковий керівник – | кандидат юридичних наук,
член-кореспондент Академії правових наук України
Нагребельний Володимир Петрович –
заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. | Офіційні опоненти: | доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України
Селіванов Анатолій Олександрович –
завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Секрета-ріату Верховної Ради України (м. Київ); | кандидат юридичних наук
Кротюк Володимир Леонідович –
заступник Голови Національного банку України (м. Київ). | Провідна установа –
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федько-вича, кафедра конституційного та фінансового права (м. Чернівці). |
Захист відбудеться 05.07. 2005 року о 13___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.867.01 Інституту законодав-ства Верховної Ради України (04053, м. Київ, пров. Несторівський, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту законо-давства Верховної Ради України (04053, м.Київ, пров. Несторівський, 4).
Автореферат розісланий 05.06. 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук Биков О.М. |
Підписано до друку 26.05.2005 р. Зам. № 9/05-2005.
Обсяг 0,9 друк. арк. Формат 60 90/16. Наклад 100 прим. |
Видавничий центр Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України: Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Стан розвитку кредитних правовідносин визначальним чином обумовлює ефективність функціонування економіки, яка базується на ринкових засадах. Поступова трансформація пострадянської планової системи управління народним господарством та розбудова сучасних ринкових механізмів господарювання зумовили динамічний розвиток в Україні ринку фінансових послуг та його кредитної складової. Прийняте наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років законодавство, зокрема закони України „Про Національний банк України”, „Про банки і банківську діяльність”, „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, послугувало належною правовою основою для створення в Україні основних інститутів та інфраструктури банківської системи і ринку фінансових послуг, включаючи їх відповідних професійних учасників (банки та інші фінансові установи) і регуляторів (Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг).
Перспектива подальшого розвитку кредитних відносин в Україні безпосередньо залежить від імплементації якісно нових підходів до їх правового регулювання. Передусім це регулювання потребує вдосконалення у напрямку забезпечення належного юридичного режиму функціонування конкретних механізмів та інструментів, що використовуються в діяльності суб’єктів фінансових та кредитних правовідносин. Особлива роль належить поглибленню та вдосконаленню правового регулювання у сфері банківського кредитування, оскільки банківські установи є домінуючим видом фінансових посередників, а здійснювані ними кредитні операції є найвагомішою для розвитку економіки фінансовою послугою.
Останнім часом простежується тенденція розвитку законодавства у зазначеному напрямку. Зокрема, в українській правовій системі знайшли відображення прогресивні тенденції щодо регулювання спектру правовідносин, пов’язаних із забезпеченням виконання кредитних зобов’язань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок