Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика

Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика

Назва:
Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,67 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ
Харківський державний медичний університет
Пантьо Валерій Іванович
УДК 616.379–008.64–06–089:616.13–005.4:615.849.19.
Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика
14.01.03 – ХІРУРГІЯ
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків — 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Ужгородському національному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор
Симодейко Андрій Андрійович,
Ужгородський національний університет Міністерства
осві--ти і науки України, медичний факультет, завідувач
кафедрою загальної хірургії з курсами травматології,
ортопедії та судової медицини.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Криворучко Ігор Андрійович,
заступник директора Інституту загальної та невідкладної
хірургії АМН України, Харківський державний медичний
університет, кафедра госпітальної хірургії.
Доктор медичних наук, професор
Ляпіс Михайло Олександрович – завідувач кафедрою
загальної хірургії Тернопільської державної медичної
академії ім. І. Я. Горбачевського.
Провідна установа: Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, кафедра загальної хірургії.
Захист відбудеться “27” травня 2004 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4; т. 40-26-27).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).
Автореферат розісланий “ 26”квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук А. І. Ягнюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Лiкування хiрургiчних захворювань, якi виникають або протiкають на фонi цу-крового дiабету (ЦД), є одним iз важливих питань сучасної хi-рургiї. Особливе мiс-це, що стосується хiрургiчної та оператив-ної так-ти-ки, займа-ють гній-но-некротичні ураження стопи [Василюк М.Д., 2001; Дмитрієв Б.І., 1998, 2001; Ляпіс М.О., 2001; Антонюк С.М., 2002; Балацкий Е.Р., 2003; Williams H., Hutchinson K., 1998]. Протя-гом останнiх років цiй проблемi при-свячено багато дослiджень, але ряд питань лікувальної тактики дiабетичної гангрени залишають-ся невирiшеними.
Результати лікування гнійно-некротичних уражень діабетичної стопи зали-ша-ють-ся незадовільними. Частота ампутацій кінцівок у даної категорії хворих зали-ша-єть-ся високою і становить від 15 до 55 %, а летальність після ампутацій кінцівок ся-гає 25 - 50 % [Бурковський М.І., 2001; Дрюк М.Ф., 2001; Свєтухін А.М., 1996, 2001; Федоренко В.П., 2001; Epstein D.A., 2001; Buwalda M., 2002], у 50 - 70 % випадків розвива-ється ін-фек-ційно-некротичний процес і на ін-шій кінцівці, що також закінчується ам-пу-та-цією [Шідловський В.О., 1999; Ляпіс М.О., 1998, 2001; Огоновський В.К., 2001; Письменна Н.В. та ін., 2001; Sowers J.R., 1999; Gavornic P., 2000]. У зв’язку з цим, зниження рівня ампутації, збереження опорної функції кінцівки за рахунок “еко-номних” операцій на стопі при гнійно-некротичних процесах у хворих на цу-кро-вий діабет має важливе значення як для зменшення смертності, так і для успіш-ної реабілітації даної категорії хворих.
Найважливішими компонентами ком-плексного лікування гнійно-некротич-них процесів стопи діабетика є судинороз-ширююча, антиагрегантна та адекватна анти-бактеріальна терапія, для проведення якої використовуються традиційні шляхи введення (внутрішньом’язо-вий, внутрішньовенний), а протягом останніх років шир-ше почали застосовувати ен-до-лім-фа-тичний та внутрішньоартеріальний [Бурковський М.І., 2000; Геник С.М., 2001; Дмитрієв Б.І., 1996, 2001; Желіба М.Д., 2001; Чурпій І.К., 2003]. Однак, і при цих ме-то-диках кількість високих ампутацій кінцівок зали-ша-ється значною - до 18 %.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Регіонарна внутрішньоартеріальна комбінована пролон-гована терапія при ком--плексному лікуванні хворих із нейро-патично-інфікованою та змішаною форма-ми синдрому сто-пи діабетика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок