Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Назва:
НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,68 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БОРОДІНА НАТАЛЯ СЕРГІЇВНА
УДК: 370.182+413(Укр.)
НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Херсон - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Пентилюк Марія Іванівна,
Херсонський державний університет, професор
кафедри українського мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Горошкіна Олена Миколаївна,
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри філологічних дисциплін;
кандидат педагогічних наук, доцент,
Михайлюк Валентина Олександрівна,
Миколаївський державний аграрний університет,
завідувач кафедри українознавства.
Провідна установа – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського Міністерства освіти і науки України, кафедра теорії і методики дошкільної освіти, м. Одеса.
Захист відбудеться 15 березня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73003, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, ауд. 256.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету: 73003, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Автореферат розісланий 12 лютого 2007 р.
Учений секретар
cпеціалізованої вченої ради М.В.Бухтій
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Вища школа в Україні нині перебуває у стані глибинних змін, зумовлених її євроінтеграцією та приєднанням до Болонського процесу. Згідно з концептуальними засадами розвитку педагогічної освіти в нашій країні, затвердженими Міністерством освіти і науки 31 грудня 2004 року, метою її трансформації є забезпечення підготовки педагогічних працівників, здатних здійснювати реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави. Юридично це базується на Конституції України, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті, Законі про вищу освіту, Державній програмі “Вчитель”, Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, Програмі щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки.
З-поміж основних напрямів модернізації вищої педагогічної школи в нашій країні одним із актуальних сьогодні постає формування фахової компетентності майбутніх учителів, необхідним компонентом якої є знання професійної лексики. Майстерне володіння термінологічною лексикою є показником культури фахового мовлення, запорукою успіху спеціаліста будь-якої галузі на сучасному ринку праці і забезпечення його конкурентноздатності. Тому проблема засвоєння спеціальної термінології в підготовці вчителів української мови є однією з найважливіших у системі сучасної професійної освіти.
Лінгводидактична термінологія, поряд із психологічною, дидактичною, лінгвістичною тощо, складає фаховий словник учителя української мови. Володіння нею свідчить про глибоке розуміння професійних понять і явищ. Водночас процес опрацювання лінгводидактичної лексики у вищих закладах педагогічного профілю – досить складний, що зумовлено стрімким розвитком шкільної освіти й методичної науки в останні десятиліття, зміною пріоритетів і підходів до навчання мови. Він пов’язаний із вивченням не тільки курсу методики української мови, а й суміжних дисциплін.
Загальні питання термінології й термінознавства порушували в своїх працях мовознавці І.Білодід, Р.Будагов, В.Виноградов, В.Винокур, Б.Головін, В.Даниленко, П.Дудик, М.Жовтобрюх, М.Зарицький, І.Ковалик, І.Кочан, А.Крижанівська, Д.Лотте, Г.Мацюк, Н.Москаленко, Т.Панько, О.Пономарів, О.Реформатський, Т.Секунда, Л.Симоненко, О.Суперанська, С.Шелов та ін. Лінгвістичні основи роботи з фаховою термінологією розглядали також методисти Л.Барановська, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: НАУКОВІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗАСВОЄННЯ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СТУДЕНТАМИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок