Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління інвестиційним процесом на підприємстві

Управління інвестиційним процесом на підприємстві

Назва:
Управління інвестиційним процесом на підприємстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,23 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський Державний Економічний Університет
Синіговець Ольга Миколаївна
УДК 336.64
Управління інвестиційним процесом на підприємстві
Спеціальність 08.06.02 — підприємництво, менеджмент та маркетинг
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків — 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник —---- доктор економічних наук, професор
Сивий Володимир Борисович,
Харківський державний економічний університет,
професор кафедри управління персоналом.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Дикань Володимир Леонідович,
АКЗТ "Проммонтажелектроніка", президент.
кандидат економічних наук, доцент
Ястремська Олена Миколаївна
Харківський державний економічний університет,
доцент кафедри інформаційних систем.
Провідна установа — Донецька державна академія управління,
кафедра загального і адміністративного менеджмен-ту Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Захист відбудеться "25" жовтня 2001 р. о 13-00 годині на засі-данні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського держав-ного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий "25" вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Існуючa соціально-економічна криза може бути вирішена лише завдя-ки загальній довгостроковій інвестиційній активності. Удосконален-ня інвестиційного процесу слід розглядати як з точки зору збільшення його обсягу, так і за кінцевими результатами. Управління інвестуванням суттєво змінилось у напрямку децентралізації формування ресурсів та їх вкладення. Традиційні джерела відновлення основних фондів фактично загуби-ли свою відтворювальну функцію. Амортизаційні відрахування знеці-нені інфляцією, прибуток вилучається з бюджетів усіх рівнів або використовується на поточне споживання. Залучення довгострокового креди-ту обмежується надмірно високими банківськими відсотками. Постій-но зменшується частка бюджетних асигнувань у виробничу сферу при загальному їх зменшенні. Назване вище потребує дослідження гли-би-ни та результатів кризи інвестиційного процесу, теоретичного, мето-дич-ного і практичного осмислення його змісту, джерел формування, напрямків якісного і кількісного розвитку, оцінки дисбалансу з метою інтегра-ції у світове господарство.
За кордоном теоретична і методологічна база проблеми управління інвестиційним процесом досліджена в наукових роботах Бредлі С., Дж. фон Неймана, Дж. Тьюлз, Г. Марковича, О. Моргенштерна, В. Шарпа та ін. У нашій країні слід відзначити праці таких авторів, як І.А. Бланк, В.М. Геєць, М.С. Герасимчук, О.В. Мертенс, А.А. Пересада, П.С. Рогожин, В.Я. Шевчук та ін.
Проте комплексні і системні дослідження поки що відсутні. З багатьох важливих сторін вітчизняної науки у цій області погляди неодностайні. Це відноситься як до самого змісту терміна "інвестиція", так і до методичних підходів визначення дисконту для оцінки його ефек-тивності з врахуванням динаміки макро- і мікропоказників розвитку.
Актуальність теми визначається об'єктивною необхідністю подаль-шого удосконалення існуючої практики організації, регулювання й управ-ління інвестиційною діяльністю, розробки науково обґрунтованої стратегії її здійснення з урахуванням мінливості зовнішнього і внутрішнього середо--вища для забезпечення конкурентоспроможності і ефективності виробництва. Потребує подальшого вирішення комплекс соціально-еко-но-мічних, організаційних і методичних питань, пов'язаних з управлінням інвестиційним процесом.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основ-ні результати та рекомендації, наведені в дисертації, розроблено в рамках виконання науково-дослідної роботи кафедри управління трудо-вими ресурсами ХДЕУ за держбюджетною темою "Ринок праці і заробітна плата".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Управління інвестиційним процесом на підприємстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок