Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА

ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА

Назва:
ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,86 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Возний Віталій Іванович
УДК 537.534.2
ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА
01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України.
Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Мірошниченко Валентин Іванович,
завідувач відділу електростатичних прискорювачів
Інституту прикладної фізики НАН України.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Михайлов Ігор Федорович,
головний науковий співробітник кафедри фізики металів
та напівпровідників Національного технічного університету “ХПІ” МОН України;
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Шамрай Костянтин Павлович,
завідувач відділу теорії плазми Інституту ядерних досліджень НАН України.
Провідна установа – Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна МОН України (кафедра фізики плазми).
Захист відбудеться “11” травня 2006 року о 1400 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 у Сумському
державному університеті за адресою: 40007, м.Суми,
вул. Р.-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий “10” квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.С.Опанасюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Високоенергетичний ядерний мікрозонд (ЯМЗ) є одним із перспективних аналітичних інструментів, які використовуються для проведення локального неруйнівного аналізу структури і елементного складу як твердих тіл, так і біологічних об’єктів. ЯМЗ забезпечує фокусування ядер атомів водню або гелію з енергією 2-4 МеВ і струмом 10-15-10-9 А у пляму з розмірами 0,5-5 мкм в площині досліджуваного зразка. У поєднанні з такими відомими ядерно-фізичними методами, як характеристичне рентгенівське випромінювання, канальна контрастна мікроскопія, скануюча трансмісійна іонна мікроскопія та іншими сучасні мікрозонди активно використовуються в більше ніж 60 лабораторіях світу.
Одним з основних напрямків у галузі вдосконалення мікрозонда є підвищення його роздільної здатності, яка визначається не тільки розмірами пучка іонів на мішені, але і забезпеченням при цьому достатньої величини іонного струму. Оскільки величина струму на мішені визначається добутком яскравості пучка іонів на фазовий об’єм, що задається об’єктною і кутовою діафрагмами зондоформувальної системи ЯМЗ, то для одержання більшого струму іонів при максимально досяжному фазовому об’ємі необхідні збільшення яскравості іонного джерела та зниження енергетичного розкиду іонів пучка. У зв’язку з цим виникає необхідність у проведенні експериментальних і теоретичних досліджень з вивчення можливостей підвищення яскравості високочастотних іонних джерел (як таких, що найбільш часто використовуються у ЯМЗ) та зменшення енергетичного розкиду екстрагованих пучків іонів. У процесі досліджень виявилося, що необхідною умовою одержання високої яскравості пучка у ВЧ-джерелі іонів є забезпечення високої густини плазми джерела. Розв’язання задач, спрямованих на створення ефективного ВЧ-розряду в іонному джерелі та вивчення можливостей зменшення енергетичного розкиду іонів, дозволить покращити роздільну здатність ЯМЗ, а також удосконалити технологічні процеси, в яких використовуються іонні пучки. Саме тому ці задачі, які вирішуються в даній роботі, мають значний науковий і практичний інтерес.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі електростатичних прискорювачів Інституту прикладної фізики НАН України у межах Державної науково-технічної програми “Проблема 6.2.2.15. Прилади, що використовують іонізуюче випромінювання в неядерних цілях” у відповідності до плану науково-дослідних робіт у рамках держбюджетних наукових тем:
“Розробка фізичних основ та створення апаратури для дослідження методами скануючого субмікронного ядерного аналізатора модифікованої поверхні твердих тіл” (державний реєстраційний № U004906), 2000 р;
“Розробка спеціалізованого іонного інжектора для мікрозонду на базі прискорювача” (державний реєстраційний № U004264), 2003 р;
“Дослідження процесів прискорення та фокусування пучків заряджених частинок в електростатичних прискорювачах в режимі суміщення прискорюючих та зондоформуючих систем”, (державний реєстраційний № U000058) 2003 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПЛАЗМОВІ ВИСОКОЧАСТОТНІ ДЖЕРЕЛА ІОНІВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО МІКРОЗОНДА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок