Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

Назва:
КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
48,08 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ
КУЛІКОВА Лілія Борисівна
УДК 7.046.1:003.341
КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ
ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ
ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора педагогічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор
Пометун Олена Іванівна,
Інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Побірченко Наталія Семенівна,
Уманський державний педагогічний університет
ім. Павла Тичини, проректор з наукової роботи;
доктор педагогічних наук, професор
Ваховський Леонід Цезаревич,
Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, декан історичного факультету;
доктор історичних наук, професор
Удод Олександр Андрійович,
Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії
України 20 — 30-х рр. ХХ ст.
Провідна установа Волинський державний педагогічний університет
ім. Лесі Українки, кафедра педагогіки
Міністерство освіти і науки України, м. Луцьк
Захист відбудеться “13” квітня 2006 року о 14 00 годині на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д 26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема 52 д.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, Київ, вул. Артема 52д).
Автореферат розісланий ”11” березня 2006 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. Д. Березівська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реформування політичної, соціальної й культурної сфер життя нашого суспільства потребують створення якісно нової школи — школи самореалізації особистості, в якій буде утверджуватися гуманістично й особистісно орієнтована педагогіка. У керівних документах наголошується, що освіта двадцять першого століття — це освіта для людини, її серцевиною є поступальна, культуротворча домінанта виховання активної, здатної до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка уміє критично мислити, засвоювати різноманітну інформацію, використовувати здобуті знання для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на ліпше своє життя і життя своєї країни.
В Державній національній програмі “Освіта. Україна ХХІ століття”, Концепції загальної середньої освіти, Національній доктрині розвитку освіти України, в Державному стандарті освіти стоять завдання якісного оновлення й модернізації вітчизняної освіти, зокрема історичної.
Такі зміни передбачають перегляд значення й місця історичних дисциплін у загальноосвітніх школах, створення, розроблення й упровадження в практику нових підходів до структури й змісту історичних курсів, нових засобів, технологій та методик навчання історії, вдосконалення підготовки й підвищення кваліфікації вчителів історії, що відповідали б сучасним європейським і світовим стандартам якості історичної освіти. Це у свою чергу потребує -розв’язання пріоритетних і найважливіших завдань у дослідженні теоретико-методологічних проблем змісту шкільної історичної освіти. Серед них — розроблення програм і стандартів для профільної школи, і впровадження багатоаспектності, альтернативності, плюралізму в зміст загальноосвітніх історичних предметів і реалізація ідей національного виховання в контексті загальнолюдських пріоритетів та цінностей тощо.
Передусім якісні зрушення в системі шкільної історичної освіти в Україні вимагають вивчення історичного досвіду й розвитку та переосмислення їх з позицій сьогодення. Конструктивно-критичне вивчення історико-педагогічного досвіду, нагромадженого вітчизняною наукою, є важливим джерелом для визначення стратегії сучасної історичної освіти. Саме історико-педагогічний підхід дає можливість глибше зрозуміти тенденції поступального розвитку педагогічних явищ і зумовленість їх соціально-культурними та іншими чинниками; виявити зв’язки, оцінити сучасний стан педагогічного процесу й напрями його еволюції, з’ясувати не лише значення, місце чи освітній потенціал того чи іншого предмета в структурі навчальних планів загальноосвітніх шкіл, а й загальні тенденції, можливості й перспективи становлення змісту і структури національної системи шкільної історичної освіти в цілому.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Реферат на тему: КЛАСИЧНА ГРЕКО-РИМСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок