Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ (ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ)

ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ (ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ)

Назва:
ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ (ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,52 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
ІВАНИШИН Петро Васильович
УДК 8-1 (833.3)
І-19
ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ
(ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ)
10.01.06 – теорія літератури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі української літератури Дрогобицького державного педа-го-гічного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
ШАЛАТА Михайло Йосипович,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
професор кафедри української літератури
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
АНДРУСІВ Стефанія Миколаївна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри зарубіжної преси та інформації
кандидат філологічних наук, доцент
ПІХМАНЕЦЬ Роман Володимирович,
При-карпатський університет ім. В.С.Стефаника,
кафедра української літератури
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України, кафедра теорії літератури та порівняльного літера-туро-знав-ства, м.Тернопіль
Захист відбудеться 22 грудня 2000 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.051.13 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м.Львів, вул. Університетська 1).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 5).
Автореферат розісланий “20” листопада 2000 року.
Вчений секретар спеціалізованої ради
кандидат філологічних наук, доцент В.М.Івашків


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ“
...Залишаючись самим собою, зовсім самотній на своєму життєвому шляху, поет здобуває для свого народу істину – сам за всіх і тому здобуває історію” Гайдеггер М. Гельдерлін і сутність поезії // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 206., – ці слова М.Гайдеггера про Ф.Гельдерліна можна застосувати для характеристики чи не кожного справді національного поета будь-якої нації, у тому числі і лауреата Шевченківської премії 1997 року Петра Скунця, чия нова книга поезій вийшла під промовистою назвою "Один".
Українське літературознавство останнього десятиліття з плюра-ліс-тич-них ме-то---дологічних позицій досліджує передусім заборонені в радян-ський під-ко-ло-ніаль-ний час літературні періоди: міжвоєнну літературу Західної України та емі-грації (зокре-ма творчість письменників-націоналістів "празької школи"), літе-ратуру "роз-стріляного відродження", діаспори тощо. Водночас очевидно, що наукового ос-мис-лення (чи переосмислення) потре-бують і феноме-ни так званої укра-їнської радянської літе-ратури, перш за все явище “шістдесят-ництва”, його найчільніші постаті та творчі досвіди.
У даному сенсі необхідно вести мову принаймні про два процеси (передусім на найпро-дуктивнішому теоре-тико-ме-тодологічному рівні). По-перше, процес нового прочитання і набли-ження до читача твор-чості тих письменників, які, не протиставляючись відкрито, з викликом (ска-жімо, як дисиденти чи правозахисники) тоталітарній системі, виходили за межі нормативного соцреалістичного дис-курсу, розширюючи так званий радянський патріотизм своїх читачів до на-ціо-нального. По-друге, цей процес не може відбутися без систематичних поліме-тодологічних досліджень (із запровадженням нових методів витлумачення літературних явищ, нових підходів та теорій) “білих плям” у теорії літе--ратури, тобто без переосмислення категорій і понять, особливо актуальних у постколоніальному науковому дискурсі. Передусім ідеться про теоретичні пробле-ми худож-нього вира-ження на-ціональної ідентичності, зо-крема естетичної експресії націо-нально-духовної ідентифікації.
Обираючи тему (дослідження поезії Петра Скунця крізь призму художнього вираження національно-духовної ідентифікації ліричного героя), ми виходили ще й із наступного.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПОЕЗІЯ ПЕТРА СКУНЦЯ (ХУДОЖНЄ ВИРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок