Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Назва:
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,23 KB
Завантажень:
279
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
СІВАК ВОЛОДИМИР КАРЛОВИЧ
УДК 502.4 : 630 (477.85)
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Чернівці – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор географічних наук, професор
Кирилюк Мирослав Іванович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення
Офіційні опоненти: | доктор географічних наук, професор
Гуцуляк Василь Миколайович,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, професор кафедри фізичної географії та раціонального природокористування
доктор геолого-мінералогічних наук,
професор
Адаменко Олег Максимович,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
завідувач кафедри екології
 
Захист відбудеться 14 листопада 2007 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул.Коцюбинського, 2, к.4., ауд.24.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м.Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розісланий 12.10. 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради М.В Дутчак


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Започаткована конференцією ООН із навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992) переоцінка поглядів на взаємостосунки між людиною і природою ставить на одне з перших місць лісові ресурси, як важливого екологічного стабілізатора і чинника збереження придатного для існування сучасного природно-антропогенного середовища.
Лісові ландшафти є основою формування природоохоронних територій, під якими розуміються не лише винятково існуючі об’єкти природно-заповідного фонду, але й території, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-оздоровчі та інші важливі екологічні функції.
Практика формування і вдосконалення природоохоронних територій, передусім за рахунок лісів, стикається з багатьма методолого-методичними, матеріально-фінансовими, соціально-економічними, ментальними та організаційними проблемами, які вимагають нагального вирішення. З огляду на це, представлена дисертаційна робота, що присвячена конструктивно-географічному аналізу лісових ландшафтів, як основи формування природоохоронних територій Чернівецької області, є важливою й актуальною.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно наукової теми кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення – “Дослідження басейнових систем Карпатсько-Подільського регіону в контексті сталого розвитку” (№ держреєстрації 0106Ц003617), а також у рамках міжнародних проектів “Підтримка розвитку Національної екологічної мережі України у рамках формування Всеєвропейської екологічної мережі. Задум та втілення в пілотній зоні” (шифр PIN-MATRA 2002/018 №76175-00) та “Транснаціональна екологічна мережа Карпат” (шифр – ENVRES 9703-TACIS). Внесок автора в даних роботах полягає у висвітленні ролі лісових ландшафтів у формуванні природоохоронних територій Чернівецької області.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – конструктивно-географічний аналіз лісових ландшафтів як основи формування та функціонування природоохоронних територій Чернівецької області у контексті державних завдань розвитку Національної екологічної мережі та ініціатив України у впровадженні Карпатської Конвенції. Відповідно до зазначеної мети були сформульовані та вирішувались такі завдання:
- розкрити науково-методичні основи конструктивно-географічного аналізу збалансованого розвитку лісокористування на регіонально-му рівні;
- дослідити функціональну структуру лісів та її територіальні відмінності у Чернівецькій області;
- проаналізувати репрезентативність лісових природоохоронних територій у регіонах та ландшафтах досліджуваної території ;
- встановити роль лісових ландшафтів як чинника екологічної стабільності території;
- дати оцінку продуктивності лісових екосистем як показника їх еколого-стабілізаційних функцій у ландшафтах;
- проаналізувати існуючі принципи і практику розвитку мережі природоохоронних територій у Чернівецькій області й дати обґрунтовані пропозиції щодо її оптимізації і рекреаційного використання;
- проаналізувати роль громадськості у вирішенні екологічних проблем Чернівецької області та накреслити шляхи поліпшення взаємодії державних і громадських формувань, покращення еколого-просвітницької діяльності в тому числі у формуванні, збереженні і розбудові природоохоронної мережі;
- виявити та обґрунтувати шляхи вирішення основних проблем розвитку природоохоронних територій і заповідної справи у Чернівецькій області.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ЛІСОВИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок