Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Назва:
РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,06 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
МАМИШЕВ Андрій Валентинович
УДК 351.91
РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ
СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – | кандидат історичних наук, доцент,
заслужений працівник народної освіти України
ВОРОНЬКО Олександр Андрійович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, доцент
ДОРОШ Ніна Іванівна,
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
професор кафедри обліку та аудиту;
кандидат наук з державного управління
ГОНЧАРУК Наталія Трохимівна,
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,
заступник директора з питань розвитку
та міжнародних зв’язків.
Провідна установа –  | Науково-дослідний фінансовий інститут
при Міністерстві фінансів України, відділ методології бухгалтерського обліку
і фінансового контролю, м. Київ.
Захист відбудеться 5 липня 2005 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .810.02 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. .
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 3 червня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко


Підписано до друку 30.05.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,41.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розбудова незалежної, демократичної, соціальної та пра-вової держави тісно пов’язана з удосконаленням механізмів державного управління. У процесі демократизації суспільства, реалізації політичних та соціально-економічних перетворень в Україні здійснюються прогресивні захо-ди щодо поступового приведення державного управління до рівня євро-пейських стандартів, забезпечення діяльності владних органів в єдиному злаго-дже-ному механізмі. У цих умовах особливого значення набуває питання роз-витку та вдосконалення контрольно-ревізійної системи в державному управ-лінні Для цілей даного дослідження “контрольно-ревізійна система в державному управлінні” – це спосіб упорядкування статусу, структури, завдань, функцій та повноважень органів спеціальної компетенції, які здійснюють державний фінансовий контроль використання державних (у тому числі бюджетних) коштів у формі ревізій та перевірок. .
Протягом останніх років в Україні постійно ведуться дискусії щодо необхідності реформування системи державного фінансового контролю. Про необхідність впровадження змін свідчать ознаки дублювання та паралелізму у сфері бюджетного контролю; відсутність єдиних концептуальних засад організації державного фінансового контролю, цілісності і чіткості його по-ня-тійного апарату; слабкість системи правових норм та методології контроль-ної діяльності, а також неналежний рівень контролю позабюджетних державних фі-нансів. Такий дисбаланс є наслідком відсутності єдиної гармонійної контроль-но-ревізійної системи в державному управлінні, що спричинено низкою як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів.
По-перше, хоч створена в 1993 р. на базі Контрольно-ревізійного управ-лін-ня Міністерства фінансів та відомчого контролю державна контрольно-реві-зійна служба залишається міцною об’єднуючою системою ревізійних органів, проте вона як складова виконавчої влади підпорядкована урядові, що обмежує дотри-мання принципів незалежності, об’єктивності та гласності контрольної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: РОЗВИТОК ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СИСТЕМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок