Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

Назва:
ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
СЕМЬОНКІНА
Ірина Артурівна
УДК 613.89 + 615.851
ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї
ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ
19.00.04 – медична психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий керівник – доктор психологічних наук, доцент
Кочарян О.С., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, професор кафедри прикладної психології
Офіційні опоненти – доктор медичних наук, професор
Дзюб Г.К., Київський медичний інститут, завідувач кафедрою психіатрії і медич-ної психології

кандидат психологічних наук, доцент
Грабська І.А., Київський національний університет імені Тараса Шев-ченка, доцент кафедри медичної психології і психо-діаг-ностики
Провідна установа – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського Міністерства освіти і науки України, кафедра психології, м. Одеса
Захист відбудеться "21" травня 2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої ученої ради Д.26.001.26 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, М. Київ, вул. Володимирська, 64, тел.221-02-94
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розіслано "23" квітня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат психологічних наук, доцент Т.С.Кириленко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Останні роки сім’я, як етіологічний і патогенетичний чинник розвитку неврозів, психосоматичних і сексуальних розладів, стає предметом дедалі численніших психологічних та медико-психологічних досліджень (Г.С.Кочарян, О.С.Кочарян, 1994; Е.Г.Ейдеміллер, В.Юстицкис, 1999 та ін.). Недостатня реалі-зація функцій сім’ї найчастіше тяжко переживається подружжям і справляє украй негативний вплив на їхні взаємини, призводячи до конфліктів і дезадаптації. Подружня дезадаптація у свою чергу нерідко супроводжується емоційними розладами в одного чи обох із подружжя.
Актуальність теми. У медико-психологічній літературі висвітлено здебільшого вплив порушення подружніх відносин на формування неврозів (Т.М.Мішина, 1980 та ін.), тоді як зв’язок формування сексуальних розладів із порушенням функціонування сім’ї та шлюбу вивчено недостатньо. У працях клініч-ної школи В.В.Кришталя (1997, 1998, 1999) описано деякі первинні форми сексуальної дезадаптації, у генезисі яких основну роль відіграє порушення міжосо-бистісних відносин подружжя. Проте не дістала розв’язання низка таких пи-тань, як зв’язок виникнення патогенних подружніх конфліктів зі стадіями розвитку сім’ї і фор-мами подружньої дезадаптації, роль невиконання тих чи інших функцій сім’ї у розвитку різних клінічних варіантів подружньої дезадаптації та їх медико-психологічна кваліфікація. При цьому в існуючих працях (Ю.Н.Олійник, 1986; Б.Б.Малахов, 1987), пов’язаних із цією темою, здебільшого не враховуються інтегративний характер та багаторівневе забезпечення подружніх відносин і функціонування сім’ї як важливих чинників сексуального здоров’я. Мало вивчено й висвітлено в літературі також питання ди-фе--ренційованої психологічної корекції різних клінічних форм подружньої адаптації. Лише ок-ремі сторони цієї проблеми розроблялися В.В.Кришталем, Н.К.Агішевою (1985).
Тим часом вивчення взаємозв’язку порушення функціо-ну-ван---ня сім’ї і між--особистісного конфлікту є надзвичайно важли-вим для поглиблення теоретич-них основ і розширення арсеналу ді-аг-нос--тичних і корекційних методів сі-мей-ного психологічного консульту-ван--ня (Л.Ф.Бурлачук, 1998; С.Д.Максименко, 1999; О.Ф.Бондаренко, 1997).
Зазначені обставини й визначили необхідність проведення цієї роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОДРУЖНЯ ДЕЗАДАПТАЦІЯ ПРИ ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЙ СІМ’Ї ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок