Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Назва:
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,22 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ГОЛЬДА Анатолій Володимирович
УДК: 331.52
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук

Київ – 2007


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ).
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Лич Володимир Миколайович
Київський національний університет будівництва і
архітектури, завідувач кафедри економічної теорії
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Бондар Інтерна Касянівна
НДЕІ (м. Київ),
завідувач відділу соціальної політики;
кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник
Ярошенко Ганна Василівна
НДІ праці і зайнятості населення Міністерства
праці та соціальної політики України і НАН
України (м. Київ), учений секретар.

Захист відбудеться 27 грудня 2007 р. о 16.00 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ за адресою: 01103, МПС, Київ - 103, бульвар Дружби народів 28, 5-й поверх, зала засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці НДЕІ за адресою: 01103, МПС, Київ - 103, бульвар Дружби народів 28, 1-й поверх.
Автореферат розісланий 26 листопада 2007 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради О.Ю. Рудченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективність процесу генезису соціально орієнтованої ринкової економіки все в більшій мірі визначається станом використання трудового потенціалу, зростанням ролі і значення людського капіталу як визначального елементу розширеного відтворення благ та послуг. Реалізація інноваційної моделі розвитку вимагає створення на державному рівні відповідних системних умов мотивації та стимулювання трудової діяльності населення. Досягти підвищення ефективності використання трудового потенціалу можна, перш за все, шляхом розробки та впровадження в практику господарської діяльності як на макро-, так і мікрорівнях сучасного мотиваційного механізму, який би об’єктивно спонукав особистий чинник виробництва до зростання продуктивності праці, збільшення доходів, гармонійного розвитку особистості і суспільства в цілому.
Сучасний стан вітчизняної економіки засвідчує наявність кризових явищ у суспільному відтворенні. Однією з найбільш актуальних проблем, котра вимагає оперативного вирішення і є загрозою національної безпеки, є відсутність належної мотивації трудового потенціалу до високоефективної праці. Вже сьогодні нам необхідно формувати таку соціально-економічну систему, в якій трудовий потенціал виступав би в діалектичній єдності інтелектуальних, духовних і фізичних засад і не був би тільки засобом розвитку даної системи, але й її метою, де на першому місці знаходиться конкретна людина зі своїми потребами, інтересами, цінностями, ментальністю і т.п., де мотиваційний механізм відіграватиме визначальну роль в зростанні продуктивності праці, конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, підвищенні добробуту населення.
Проблеми людського розвитку, відтворення робочої сили постійно знаходяться в полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед українських, зокрема, необхідно виділити - А. Базилюк, Д. Богиню, І. Бондар, О. Грішнову, Т. Заяць, М. Карліна, Т. Кир’ян, А. Колота, Ю. Краснова, Е. Лібанову, В. Лича, О. Новикову, В. Онікієнка, І. Петрову, Є. Пирожкова, О. Рудченка, О. Сологуб, А. Чухна, Г. Ярошенко та ін.; зарубіжних - А. Альберта, І. Белова, М. Бердяєва, Д.-К. Гелбрейта, Е. Капустіна, Ф. Кейнса, Ф. Кене, Л. Костіна, К. Маркса, А. Маршалла, А. Маслоу, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Ф. Тейлора, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера та ін.
Але, відмічаючи безсумнівну цінність та значимість проведених наукових досліджень, ми вважаємо, що за сучасних умов має місце нагальна потреба у системній, комплексній розробці мотиваційного механізму підвищення ефективності використання трудового потенціалу, так як існуючий не забезпечує зростання конкурентоспроможності національної економіки, розширеного відтворення людського капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок