Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття

Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття

Назва:
Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,14 KB
Завантажень:
211
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЗАпорізький державний університет
Рудницька Наталія Василівна
УДК [3.071:37(=411.16)](477.82)
Становлення і розвиток системи
освіти євреїв на Волині
у ХІХ – на початку ХХ століття
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
 
Запоріжжя – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії слов'ян і народознавства
Національного педагогічного університету
імені М.Драгоманова (м. Київ)
Науковий керівник: Офіційні опоненти: Провідна установа: кандидат історичних наук, доцент Чернега Петро Макарович, завідувач кафедри історії слов'ян і народознавства Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова (м. Київ) доктор історичних наук, доцент Бойко Анатолій Васильович, завідувач кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького державного університету кандидат історичних наук, Беренштейн Олег Борисович, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України (м. Київ) Інститут історії України НАН України (м. Київ)
Захист відбудеться 27 грудня 2002 року о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 при Запорізькому державному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізького державного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Автореферат розісланий 22 листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.М. Тимченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В 90-х роках ХХ ст. незалежна Україна стала на шлях демократичних перетворень, що активізувало вивчення маловідомих сторінок її історії. Керуючись загальновизнаними нормами міжнародного права, Україна проголосила себе гарантом відродження національного і культурного життя етносів, які проживають на її території. З прийняттям нової Конституції України, “Декларації прав національностей”, Закону “Про національні меншини” в Україні були закладені правові основи цивілізованого розвитку національних процесів, виявлення національної свідомості всіх громадян.
Потреба наукової розробки даної проблеми викликана відсутністю спеціальних досліджень в історіографії з історії освіти єврейського народу, велика кількість представників якого мешкала в зазначений період на Волині. Тут розвилася національна єврейська культура, мова (ідиш), міцні позиції мала ортодоксальна релігія євреїв, поширювалося хасидське вчення, набирав розмаху рух Гаскала, а також утворилася мережа громадських та державних єврейських навчальних закладів.
Дана робота є спробою першого комплексного дослідження становлення і розвитку системи освіти євреїв на Волині в умовах великодержавної шовіністичної національної політики царської Росії у ХІХ – на початку ХХ ст.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертація підготовлена на кафедрі історії слов'ян і народознавства Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Робота тісно пов'язана з науковою програмою "Актуальні проблеми новітньої історії слов'янських народів" та планами кафедри.
Об'єктом дослідження є культурно-освітні процеси у житті єврейського народу в умовах шовіністичної політики уряду Російської імперії щодо національних меншин.
Предметом дослідження є становлення і розвиток єврейської освіти на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття.
Метою і завданням дисертаційного дослідження є науковий аналіз основних напрямків і шляхів розвитку та змісту освіти євреїв на Волині в умовах великодержавної політики уряду Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
- проаналізувати історіографію проблеми, вивчити архівні джерела та визначити особливості висвітлення теми становлення і розвитку єврейської освіти у працях дослідників історії імперської Росії, радянського періоду, сучасної України та зарубіжних науковців;
- визначити загальні закономірності і особливості в соціально-економічній і культурно-освітній політиці уряду Російської імперії по відношенню до єврейського населення країни, зокрема Волинської губернії;
- дослідити основні напрямки і етапи розвитку традиційної та загальної початкової освіти євреїв;
- здійснити системний аналіз структури та змісту навчально-виховного процесу в середніх і вищих навчальних закладах;
- показати кількісне і якісне зростання освітнього рівня євреїв Волинської губернії в ХІХ – на початку ХХ століття;
- висвітлити антигуманні методи політики “русифікації” євреїв Волині, які царизм здійснював шляхом контролю і керівництва освітніми процесами та іншими політичними і економічними заходами;
- визначити місце і роль єврейських прогресивних громадських діячів, прихильників руху Гаскали та представників релігійних кіл в становленні і розвитку освіти євреїв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок