Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах

Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах / сторінка 2

Назва:
Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,27 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Проте недостатньо досліджень з питань управління окремими складовими оборотних активів, зокрема дебіторською заборгованістю, а у сфері агропромислового виробництва вони взагалі відсутні.
Необхідність вирішення зазначених і багатьох інших проблем та розробки науково обґрунтованих пропозицій стосовно удосконалення управління дебіторською заборгованістю за розрахунками з покупцями і замовниками в підприємствах аграрного сектору зумовила вибір теми дисертаційної роботи та її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень ННЦ “Інститут аграрної економіки” УААН і є складовою частиною теми дослідження: “Розробити теоретичні та методологічні засади управління фінансово-кредитними і податковими відносинами в АПК” (номер державної реєстрації 0106U006639). Автором запропоновано модель механізму управління дебіторською заборгованістю, яка сприяє поліпшенню фінансового стану аграрних підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методичних і практичних засад механізму управління дебіторською заборгованістю за розрахунками з покупцями і замовниками в аграрних підприємствах.
Відповідно до мети в роботі ставились і розв’язувались такі завдання:
- узагальнити теоретичні засади дебіторської заборгованості й уточнити її економічну сутність;
- систематизувати й доповнити класифікацію дебіторської заборгованості з метою ефективного управління нею;
- обґрунтувати методи розробки та реалізації механізму управління дебіторською заборгованістю підприємства;
- оцінити сучасний стан дебіторської заборгованості й обґрунтувати вплив її на стан грошових потоків і платоспроможність аграрних підприємств;
- обґрунтувати основні завдання управління дебіторською заборгованістю підприємств, узагальнити сучасні методичні підходи щодо її визначення;
- виявити специфіку в управлінні дебіторською заборгованістю в сільськогосподарських та агропромислових підприємствах;
- визначити фактори, що впливають на стан дебіторської заборгованості підприємств;
- запропонувати методичні підходи щодо поліпшення управління дебіторською заборгованістю підприємств аграрного сектору;
- удосконалити методику оцінки платоспроможності покупців.
Об’єктом дослідження є процес управління дебіторською заборгованістю за розрахунками з покупцями і замовниками в аграрних підприємствах Полтавської області.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств.
Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційної роботи становить діалектичний метод пізнання, який забезпечив вивчення розрахункових відносин покупців і замовників у сільськогосподарських підприємствах, їх розвиток, взаємозв'язок та взаємозалежність. Для досягнення поставленої мети використано системний аналіз як загальний метод дослідження; методи аналізу і синтезу наукових праць вітчизняних та іноземних учених-економістів із питань фінансового менеджменту. У процесі дослідження використовувались методи економічних наук: кореляційний – для прогнозування розмірів дебіторської заборгованості, групування – для визначення факторів впливу на неї, порівняння, економіко-математичне моделювання, графічний метод дослідження та коефіцієнтний аналіз для контролю за своєчасністю розрахунків в аграрних підприємствах. Ряд методів і прийомів економічних досліджень ґрунтуються на економічних та логічних висновках.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати, які одержані автором і виносяться на захист, полягають у розробці теоретико-методологічних, методичних і практичних засад забезпечення управління дебіторською заборгованістю в підприємствах аграрного сектору.
Основними результатами дослідження, що характеризуються новизною і виносяться на захист, є:
вперше:
- розроблено модель управління дебіторською заборгованістю, яка передбачає порядок розрахунку з покупцями на умовах надання знижки, відстрочки платежу в прийнятних обсягах і термінах; диференційований підхід до покупців різних категорій та класів платоспроможності;
- запропоновано контрольно-аналітичну форму звіту про стан погашення на основі використання методів контролю за дебіторською заборгованістю: 1) графік старіння; 2) дні неоплачених продажів; 3) метод матриці залишків дебіторської заборгованості;
удосконалено:
- з метою оперативного управління дебіторською заборгованістю доповнено класифікацію розрахунків із дебіторами за такими ознаками: суб’єкт дебіторської заборгованості, сума дебіторської заборгованості, причина виникнення;
- методику рейтингової оцінки платоспроможності покупця, яка має наступні переваги: дозволяє звести різні показники платоспроможності до єдиної кількісної бази; може бути використана за умови наявності або ж відсутності фінансової звітності (спираючись на дані про попередню діяльність); не потребує значних затрат праці та часу;
- концептуальну модель формування механізму управління дебіторською заборгованістю, яка включає такі етапи: 1) формування стандартів платоспроможності покупців та їх оцінку (дебіторська заборгованість у попередньому періоді); 2) обґрунтування політики управління дебіторською заборгованістю по відношенню до покупців і замовників; 3) прийняття рішень стосовно методів управління дебіторською заборгованістю; 4) впровадження системи контролю за рухом дебіторської заборгованості; 5) обґрунтування сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості;
набули подальшого розвитку:
- категорія “дебіторська заборгованість”, яка визначена як права (вимоги), що належать продавцю-кредитору на повернення боргів контрагентами, та фінансовий ресурс, що тимчасово вилучений з кругообігу і підлягає поверненню в майбутньому;
- з метою більш ефективного управління та контролю за дебіторською заборгованістю, визначення суми заборгованості, за якою слід нараховувати резерв сумнівних боргів запропоновано впровадження статті „Розрахунки за відстроченими платежами”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок