Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,07 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ПЕДЧЕНКО Тимур Вікторович
УДК 614.2(477.61/62):658.14/2
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – |
доктор наук з державного управління, доцент
РАДИШ Ярослав Федорович,
Національна академія державного управління
при Президентові України, професор кафедри управління охороною здоров’я.
Офіційні опоненти: | доктор наук з державного управління, професор МАЙБОРОДА Сергій Васильович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
декан факультету заочної форми навчання;
кандидат наук з державного управління, доцент ЛЕВЧЕНКО Федір Миколайович,
Військово-медичний інститут Української
військово-медичної академії, Міністерство оборони України, начальник інституту.
Провідна установа – | Київська медична академія післядипломної освіти
ім. П.Л.Шупика, кафедра управління охороною здоров’я, м. Київ.
Захист відбудеться 12 січня 2005 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20.
Автореферат розісланий 10 грудня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.К.Майборода


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Становлення України як демократичної держави, відпо-відні перетворення в суспільстві потребують формування нової концепції дер-жав-ного управління галуззю охорони здоров’я, обґрунтування системи управ-ління її складовими. Серед них особливе місце посідає система фінансу-ван-ня охорони здоров’я, яка є надзвичайно складною, значною за обсягом та впли-вом на ефективність діяльності галузі. В умовах формування ринкових відно-син галузь охорони здоров’я в Україні, яка була раніше орієнтована на бюджет-ну підтримку й не мала необхідного позабюджетного потенціалу, потра-пила в кризову ситуацію. Ця проблема загострюється внаслідок загального погіршення умов життя переважної більшості громадян країни, зростання рівня захворюваності та смертності працездатного населення, тенденціями до розвитку небезпечних для нації епідемій, які не зустрічалися раніше тощо.
Соціально-економічні перетворення, удосконалення методології держав-но-го управління, зокрема проведення структурних та функціональних реформ у галузі охорони здоров’я, системний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, звітів “Україна. Людський розвиток” (1996-2002), інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про стан фінансування системи охорони здоров’я України та невідкладні заходи щодо його поліпшення (2000), матеріали колегій Міністерства охорони здоров’я (1999-2004) та періодичні звіти керівництва галузі на “Днях уряду України” у Верховній Раді України “Про стан справ у вітчизняній охороні здоров’я” (2002) свідчать, що наявний рівень державного управління системою охорони здоров’я України виявився неадекватним новим умовам і потребує формування якісно нової системи управління, яка б відпо-відала сучасним умовам світового менеджменту. Особливо це відчу-вається при формуванні соціальної політики держави в охороні здоров’я.
Проблеми раціоналізації соціального навантаження на економіку актуаль-ні для сучасної України. Перед нашою державою стоїть завдання побудови такої системи соціального захисту, яка змогла б швидко та якісно підвищити рівень життя соціально незахищених груп населення і водночас не бути стримуючим фактором на розвиток економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ЗАСАДАХ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок