Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,68 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ВАКАРОВ Василь Михайлович
УДК 658.0:657.6 (477.8)
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку та аудиту
Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Даньків Йосип Якимович,
Ужгородський національний університет,
завідувач кафедри обліку та аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Рудницький Василь Степанович,
Львівська комерційна академія,
завідувач кафедри аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Мельник Роман Олексійович,
Тернопільський державний економічний університет
доцент кафедри обліку і аудиту в інвестиційній сфері
Провідна установа: Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, кафедра аудиту, м. Київ
Захист відбудеться 26 жовтня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд. 205.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий „21” вересня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В.І.Блонська
Актуальність теми. Докорінна зміна організації виробництва, перехід до ринкової системи господарювання супроводжується розвитком і становленням адекватних форм контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, у структурі яких важлива роль належить аудиту. Будучи складною економічною категорією, він, з одного боку, виступає організаційною формою фінансово-господарського контролю, а з іншого – одним із видів підприємницької діяльності, що базується на самостійній ініціативі та власному ризику з метою отримання прибутку.
В Україні ринок аудиторських послуг перебуває на стадії свого становлення. Як результат – на практиці має місце недооцінка можливостей аудиту, відсутність кваліфікованих кадрів, недосконала нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності, що зумовило великий інтерес вчених і практиків до його глибокого аналізу.
У працях А.А.Адамса, В.Д.Андрєєва, Е.А.Аренса, Н.П.Баришникова, М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича, С.Ф.Голова, З.В.Гуцелюка, Ю.В.Данилевського, Й.Я.Даньківа, М.Я.Дем’яненка, Ф.Д.Дефліза, Г.Р.Дженніка, Н.І.Дорош, К.П.Дудки, В.М.Жука, С.Я.Зубілевич, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.А.Кузьмінського, Л.П.Кулаковської, М.Р. Лучка, Дж.К.Лоббека, В.Б.Моссаковського, В.М.О’Рейлі, М.Я.Остап’юка, О.А.Петрик, Дж.Робертсона, В.С.Рудницького, В.Я.Савченка, В.П.Суйця, А.А.Терехова, Б.Ф.Усача розкриваються різні аспекти суті аудиту та його складових елементів, а в працях Д.А.Ватне, С.І.Волкова, Г.М.Давидова, Е.Джіма, В.П.Завгороднього, Г.Корабельникова, Р.И.Криницького, К.Майка, Р.Ю.Овчарника, Б.Е.Одінцова, А.Н.Романова, П.Т.Саблука, Л.С.Шатковської піднімаються проблеми, комп’ютеризації аудиторського процесу та застосування експертних систем в аудиті, тощо. Але в усіх цих працях недостатньо сконцентрована увага на питаннях організаційно-методичного забезпечення аудиторської діяльності.
Незважаючи на зростання кількості досліджень і публікацій, присвячених цій проблемі, ще багато методичних та організаційних аспектів у повній мірі не знайшли наукового обґрунтування та не доведені до рівня практичного використання. Ці та інші моменти визначають актуальність теми, спрямування, мету, предмет, об’єкт, завдання та інструментарій дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Тема дисертації є частиною науково-дослідних робіт Ужгородського національного університету “Ринкова трансформація економіки регіону”, зокрема, виконання дослідницької теми “Організація і управління системою інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону України” (наказ Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2003 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (на матеріалах аудиторських фірм західного регіону України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок