Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

Назва:
МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,91 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.С.ГРУШЕВСЬКОГО
Самофалова Марія Олександрівна
УДК 303.446.4:342.5:281.9 (477)
МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ
І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України (м. Харків).
Науковий керівник доктор історичних наук, доцент
Силантьєв Василь Іванович,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”,
кафедра політичної історії, професор
 
Офіційні опоненти доктор історичних наук, доцент
Ластовський Валерій Васильович,
Київський національний університет
культури і мистецтв,
кафедра конституційного
і адміністративного права, професор
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Преловська Ірина Миколаївна,
Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського
НАН України,
відділ джерел новітньої історії України,
старший науковий співробітник
Захист відбудеться “27” березня 2008 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.228.01 в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4).
Автореферат розісланий “ 22” лютого 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.О. Песчаний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження обумовлена тим, що в сучасній вітчизняній історичній науці відсутні узагальнюючі дослідження міжвоєнної історіографії державно-церковних взаємин в Україні. У міжвоєнний період відбувалися не лише формування і розвиток нових історіографічних шкіл та течій, а й наукові дискусії між їхніми представниками, що вплинуло на подальше становлення історичної науки. Вивчення міжвоєнної історіографії взаємин влади і православної Церкви в Україні сприятиме поверненню в українську історичну науку унікальної творчої спадщини представників історіографії цього періоду – публікацій дослідників часів національно-визвольних змагань в Україні 1917 – 1921 рр., представників української діаспори, українських церковних діячів, переосмисленню радянської історіографії, а також допоможе виявити ступінь наукової розробки цієї проблеми і визначити напрямки її подальшого дослідження. Крім того, вивчення цієї проблеми дозволить визначити найбільш ефективний шлях подальшої гармонізації державно-церковних та міжцерковних відносин в Україні на сучасному етапі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах науково-дослідної програми та тематики наукових планів кафедри політичної історії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, затверджених Вченою радою НТУ “ХПІ” (протокол № 9 від 26 жовтня 2001 р.).
Метою дослідження є виявлення, комплексне вивчення та науковий аналіз публікацій міжвоєнного періоду, присвячених висвітленню взаємин органів державної влади і структур православної Церкви в Україні.
Виходячи з теми дослідження, авторка намагалася вирішити такі науково-дослідні завдання:
– визначити стан наукової розробки проблеми і напрямки її подальшого дослідження;
– виявити та оцінити рівень висвітлення в історичній літературі наступних аспектів проблеми:
– історичних обставин, ролі та наслідків хрещення Київської Русі;
– ролі та функцій православної Церкви в суспільстві в дореволюційний період, а також за часів та після революційних подій 1917 р.;
– правових аспектів взаємин світських владних і церковних структур;
– причин розколу православної Церкви, виникнення і поширення обновленського церковно-релігійного руху в Україні;
– економічних аспектів взаємин світських органів влади і православної Церкви в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МІЖВОЄННА ІСТОРІОГРАФІЯ ВЗАЄМИН ВЛАДИ І ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок