Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ: ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ: ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Назва:
ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ: ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,85 KB
Завантажень:
488
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
СЛАВУТИЧ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК [930+355.141+355.66+677.076.24] (477)
ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ:
ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України.
Науковий керівник: до-к-тор історичних на-ук, про-фе-сор Дми-т-рі-є-н-ко Марія Федорівна, Інститут історії України НАН України, старший науковий співробітник відділу української історіографії та спеціальних історичних дисциплін.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Калакура Ярослав Степанович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки;
кандидат історичних наук, доцент Стрельський Геннадій В’ячеславович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри етнології.
Захист відбудеться “27” червня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.235.01 в Інституті історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту історії України НАН України (01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “_27__” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор історичних наук,
професор Гуржій О. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З набуттям Україною державного суверенітету у 1991 р. та створенням Збройних Сил України – невід’ємного атрибуту держави, розпочався процес вивчення і відродження національних військових традицій. На порядку денному постало питання творення нової військової символіки для національних Збройних сил, а відтак і широкомасштабна проблема створення нових військових одностроїв, які б не тільки відповідали сучасним вимогам до воєнного одягу, але й підкреслювали тяглість традицій національного війська, його досвід у творенні військових строїв, зв'язок сучасного українського війська із звитяжними віхами бойового минулого нашого народу. А в історії української державності важко знайти період більш яскравий, ніж добу Гетьманщини. Тим паче, що саме в тоді, в Українській козацькій державі, з’явилися перші українські військові однострої. Реалізація вищезазначеного плану потребує залучити надбання вітчизняної воєнно-історичної науки та, зокрема, такої спеціальної дисципліни як військова уніформологія, теоретичні засади якої все ще знаходяться на стадії формування. Однак, сталося так, що розвиток військових строїв в Українській козацькій державі дотепер не був визначений у вітчизняній історіографії як самостійна наукова проблема та й досі залишається, з різних на то причин, одним з найменш вивчених розділів вітчизняної уніформології. Навіть історія “геральдичної” сторони однострою гетьманських збройних сил не отримала повного і достовірного висвітлення у вітчизняній історіографії. Годі і казати про решту специфічних питань, які є предметом дослідження уніформології. Українські та ро-сій-сь-кі історики відзначились певними результатами в розробці досліджуваної проблематики, але їхні доробки не носять комплексного, цілісного характеру, бо висвітлюють тільки окремі аспекти, тематичні зрізи і хронологічні періоди та відзначаються фрагментарністю і поверховістю, й, що головне, вони не можуть слугувати надійним джерелом для атрибуції музейних експонатів та проведення воєнно-історичної реконструкції предметів побуту і сюжетів з вітчизняної історії XVII – XVIII ст.
Отже, вибір і актуальність теми дисертаційного дослідження визначається та вмотивовується кількома чинниками:
— практично-утилітарними потребами розробки сучасних українських військових одностроїв з урахуванням національних військових традицій;
— незадовільна наукова розробка обраної уніформологічної тематики;
— необхідністю розробки і удосконалення оптимальних схем історико-уніформологічних досліджень, термінологічного апарату вітчизняної військової уніформології, а також розширення її фактографічного блоку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: ВІЙСЬКОВИЙ КОСТЮМ В ГЕТЬМАНЩИНІ: ІСТОРИКО-УНІФОРМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок