Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ

Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ

Назва:
Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,20 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Громяк Святослав Ігорович
УДК 339.178.6:336.77.067.021+519.86
Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук
\
Львів – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем у мене-дж-мен-ті Львів-ського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Юринець Володимир Євстахович,
завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті Львів-сь-ко-го національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Ткаченко І.С.,
завідувач кафедри економіко-математичних методів і моделей Тернопільської академії народного господарства;
кандидат економічних наук, доцент,
Мізюк Б.М.,
декан факультету менеджменту Львівської комерційної академії.
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра математичних методів еколого-економічних досліджень.
Захист відбудеться “24” січня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеці-алі-зо-ва-ної вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою 79008, м. Львів, пр. Свободи 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського наці-ональ--ного університету імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Драгоманова, 5)
Автореферат розісланий “20” грудня 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ___________ Панчишин С.М.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. У зв’язку з переходом економіки України до ринкових відносин об’єктом дослідження багатьох спеціалістів стала сфера обігу. Перехідні процеси у меншій мірі торкнулися промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку та будівництва, тобто галузей, де відбуваються виробничі процеси. Сфера ж обігу в таких умовах підлягає докорінним змінам. Це не дивно, адже трансформація форми товарно–грошових відносин з планових до вільних починається саме зі сфери обігу, а вже потім зачіпає у тій чи іншій мірі решту ланок народногосподарського комлексу.
Торгівля входить до сфери обігу як окрема галузь народного господарства. Вона є однією з найкрупніших галузей будь–якої країни як за обсягами діяльності, так і за чисельністю зайнятого в ній персоналу, а торговельні підприємства є найбільш масовими. Навіть у розвинутих країнах із уже сформаваними ринковими відносинами торгівля є не до кінця вивченою. Інтерес до неї як до об’єкта досліджень не згасає у вітчизняних і зарубіжних спеціалістів–маркетологів. Кінцевою ланкою в процесі обміну, однієї із чотирьох складових розширеного виробництва, є роздрібна торгівля, яка стала об’єктом наших досліджень.
Для ринкових відносин притаманне вільне вкладення коштів у найбільш привабливі галузі економіки, тому виникає потреба в проведенні детального аналізу діяльності підприємств тих чи інших галузей для визначення рівня їх рентабельності. Для фірм, що займатимуться такими дослідженнями за замовленням, потрібно мати в арсеналі якомога більше інструментів (моделей) мікроекономічного рівня.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка як складова частина держбюджетної теми “Моделювання фі-нан-сово-господарської діяльності підприємств та організацій і його інфор-ма-цій-не та програмне забезпечення” (реєстраційний шифр ЕІ-272Б).
Мета і задачі дослідження. Мета даної роботи полягає у створенні комплексу математичних моделей, на основі яких можна кількісно визначити оптимальну стра-тегію поведінки малих підприємств у ринкових умовах. Особливу увагу звернено на процеси ефективного постачання та кредитування суб’єктів господарської діяльності роздрібної торгівлі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Моделювання стратегій розвитку малих підприємств В УМОВАХ перехіднОЇ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок