Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках

Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках

Назва:
Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,92 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Національна академія наук укрАїни
інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова
Мордюк Богдан Миколайович
УДК 548.4:534.29:621.7.044.5
Особливості пластичної деформації
та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза
при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках
Спеціальність 01.04.13 - фізика металів
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ - 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова
Національної академії наук України
Науковий керівник: доктор технічних наук
Прокопенко Георгій Іванович
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
завідувач відділу
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук
Котречко Сергій Олексійович
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
провідний науковий співробітник
Кандидат фізико-математичних наук
Журавльов Анатолій Хомич
Інститут магнетизму НАН України
старший науковий співробітник
Провідна установа м. Київ, Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М.Францевича НАН України,
відділ міцності та пластичності
Захист відбудеться 18.10.2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.168.01 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (03680, м.Київ, проспект Вернадського 36)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (03680, м.Київ, проспект Вернадського 36)
Автореферат розісланий 18.09.2000 р.
(дата)
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _________________ Піщак В.К.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Розвиток машинобудування, потреба нової техніки в високоміцних конструкційних матеріалах, підвищені вимоги до їхньої якості, надійності і довговічності викликає необхідність подальшого розвитку фізичних уявлень про міцність і пластичність та вдосконалення способів їх поліпшення. Одним з таких способів є дія на метали та сплави потужного ультразвуку інтенсивністю більше 1 Вт/см2. Починаючи з робіт Ланженекера завдяки роботам О.В.Абрамова, І.К. Вагапова, В.Ф.Казанцева, В.В. Клубовича, А.В.Кульоміна, П.П.Міхеєва, М.Е.Нерубая, І.Г. Полоцкого, Г.І. Прокопенко, Н. А. Тяпуниної та їх співробітників досягнуто великих успіхів у вивченні закономірностей впливу потужного ультразвуку на властивості металів, в з'ясуванні фізичної природи цього впливу. Варто відзначити значний внесок у вирішення цих питань робіт Мордюка М.С, які присвячені створенню теоретичної моделі акусто-пластичного ефекту, цілеспрямованій формозміні металів (в першу чергу волочін-ням) і змен-шення швидкості високотемпературної повзучості за допомогою уль-тра--звукової обробки. Широкому впровадженню способів ультразву-кового впливу в промис-ло-вості заважають труднощі технологічного характеру, пов'язані з необ-хідністю введення в об’єм виробів коливань резонансної частоти близько 20...40 кГц. У зв'язку з цим, починаючи з 60-х років, ультразвукові коливання стали застосову-вати для поверхневого зміцнення матеріалів за імпульсними методиками. Спо-соби ударного впливу на поверхню металів з високою частотою є більш техноло-гічними, і хоча структурні, фазові та інші фізико-механічні зміни відбуваються при цьому в приповерхневому шарі, для багатьох цілей цього буває достатньо. З багатьох існуючих способів поверхневого пластичного деформува-ння спосіб ультразвукової ударної обробки є відносно новим і перспективним.
В роботах по дослідженню металів, підданих поверхневому зміцненню із застосуванням ультразвуку, що з'явились останнім часом, показана ефективність цього способу для вирішення багатьох технологічних задач - підвищення довго-вічності деталей машин, втомливої витривалості зварних з’єднань та ін. Однак фізичні механізми процесів, що протікають в металі під дією ультразву-кової ударної обробки вивчені не достатньо. Лише окремі роботи присвячено теоретич-ному дослідженню поведінки металів в умовах багатократного ударного наванта-ження (Прокопенко Г.І., Благовєщєнский В.В. та Ломакін А.Л.). Структур-них дослід-жень металів, оброблених високочастотною ударною обробкою (УЗУО) проведе-но недостатньо, а наявні вказують на підвищення густини дисло-кацій і зростан-ня концентрації вакансій, а також на утворення розорієнтованих комір-частих структур при ступенях істинної деформації до двох одиниць.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Особливості пластичної деформації та структурних змін алюмінію,міді та армко-заліза при ударних ультразвуковій і низькочастотній обробках

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок