Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ

Назва:
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,55 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ганаба Михайло Дмитрович
УДК 657.62.009.12:664.12
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2007Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Савчук Василь Кирилович,
Національний аграрний університет,
завідувач кафедри статистики та економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Бутинець Франц Францович,
Житомирський державний технологічний університет,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і контролю
кандидат економічних наук, доцент
Озеран Алла Володимирівна,
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана,
доцент кафедри обліку підприємницької діяльності
Захист відбудеться „22” листопада 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий „20” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І.Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стан цукробурякового підкомплексу України як одного з найбільших в АПК суттєво впливає на економічний, політичний та соціальний розвиток країни. Процеси глобалізації, реформування ринку цукру в Європі та тенденція зосередження основної товарної маси цукрової продукції в окремих країнах, орієнтація економічної політики світових організацій на розширення ринків збуту продовольчих товарів ставить цукробуряковий підкомплекс України в умови жорсткої конкуренції й обумовлює необхідність підвищення конкурентоспро-можності його продукції.
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного цукру вимагає належно організованого, високоякісного й ефективного управління як сукупності взаємо-пов’язаних послідовно здійснюваних функцій, основною з яких є аналітична. Тому аналіз конкурентоспроможності продукції – найважливіша складова процесу підвищення ефективності управління її рівнем.
У працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як Г.Л. Азоєв, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Галушко, А.С. Гаркавенко, О.Д. Гудзинський, С.М. Кваша, Л.С. Кобиляцький, Ш.Ш. Магометов, Е.В. Минько, В.К. Савчук, С.Г. Свєтуньков, Р.А. Фатхутдінов, І.П. Чепурний, М.Г. Чумаченко, О.М. Шпичак та інших широко висвітлено теоретичні аспекти різних методик оцінки й аналізу конкуренто-спроможності продовольчої продукції, їх придатності для застосування залежно від мети дослідження і наявної інформаційної бази.
Однак відсутнє системне подання науковцями методик для практики дослідження конкурентоспроможності цукру, хоча проблеми управління окремими чинниками його конкурентоспроможності висвітлюються у працях Н.П. Вандяк, О.С. Зайця, Н.С. Іволги, Є.В. Імаса, А.В. Озеран, В.А. Рафальської, П.Т. Саблука, А.В. Фурси, Л.І. Чернявської та інших науковців.
Ринок вітчизняного цукру все більше стає конкурентним, тому назріла не- обхідність поглибити дослідження процесів і розробити заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності цукру на внутрішньому, і особливо, на зовнішніх ринках. Опрацювання єдиного підходу до визначення цієї категорії і, відповідно, оцінки рівня конкурентоспроможності цукру створить передумови для об’єктивного управління її формуванням.
Підвищення конкурентоспроможності цукру в умовах висококонкурентного середовища, притаманного ринковій економіці, вимагає від суб’єктів госпо-дарювання пошуку найефективніших методів та інструментів управління, засто-сування сучасних управлінських концепцій та підходів, основою яких є аналітична оцінка ситуації, що є передумовою прийняття обґрунтованих рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЦУКРУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок