Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ

ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ

Назва:
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,60 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ВАРЕНИЦЯ ОЛЬГА ПЕТРІВНА
УДК 141.3.001.73
ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
Спеціальність 09.00.05 - історія філософії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії філософії філософського факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Бичко Ігор Валентинович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри історії філософії
Офіційні опоненти:
- доктор філософських наук, професор
Култаєва Марія Дмитрівна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедрою філософії
- кандидат філософських наук,
Йосипенко Оксана Миколаївна,
Національний університет “Києво-Могилянська академія”,
старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства
Провідна установа:
Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,
відділ історії зарубіжної філософії, м.Київ.
Захист відбудеться “ 23 ” “ вересня ” 2002 р. о 14.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.27 по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.330.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12.
Автореферат розісланий “ 20 ” “ серпня ” 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Діденко В.Ф.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Сьогодні характерною особливістю української філософії є розширення меж філософських пошуків, що стало можливим завдяки перевідкриттю вітчизняної традиції філософування, новому осмисленню класичної спадщини та провідних напрямків зарубіжної філософії, для якої властиве розмаїття підходів та світоглядних позицій. Збагнути сутність радикальних змін, що властиві філософській думці останньої чверті ХХ століття, неможливо без розгляду постмодерністських тенденцій у сучасній культурі, які є предметом зацікавлення як зарубіжних, так і українських науковців.
Постмодерністський дискурс поєднує у собі програмні настанови французького постструктуралізму (Ф.Гваттарі, Ж.Дерріда, Ж.Дельоз, Ж.Лакан, Ж.-Ф.Ліотар, М.Фуко та ін.), неопрагматизму (Р.Рорті), неоарістотелізму (А.Макінтайр). Одним із головних його завдань є радикальна критика класичної західноєвропейської філософії, наслідком якої виступає переосмислення феномену філософії. У цьому контексті стає зрозумілою актуалізація питання щодо місця та призначення філософії у сучасній культурі, а також щодо перспектив розвитку філософського знання, яке знайшло відображення у філософських дискусіях між постструктуралізмом, трансцендентальною прагматикою, аналітичною філософією та герменевтикою. Пошуки нових форм рефлексії, на думку постмодерністів, пов‘язані з вичерпністю традиційних методів мислення та моністично-синтезуючих філософських систем. Постмодерна філософія вважає, що найадекватнішою формою сприйняття реальності є поліцентризм, багатоголосся, рівноправність різних точок зору. Плюралістичність істини та множина інтерпретацій перетворюється на конститутивну характеристику знання.
Актуальність дослідження обумовлена також необхідністю виокремлення глибинних зрушень та фіксації новітніх тенденцій філософського мислення у контексті усвідомлення того, що принципи філософування, задані новочасною філософією, виявили свою обмеженість при намаганні застосувати їх для осмислення змін у соціокультурній сфері наприкінці ХХ ст. Тому перед світовою філософією постає завдання пошуку смисложиттєвих орієнтирів, адекватних сучасній цивілізаційній ситуації. Варто зазначити, що формування нового стилю мислення відбувається і у науці, що характеризується включенням у наукові дослідження гуманістичних та аксіологічних факторів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРС: РАДИКАЛЬНІ СПРОБИ ОНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок