Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози)

ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози)

Назва:
ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,71 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛОПАТЮК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
УДК 81’367.624’42:165.194
ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY
В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ
(на матеріалі англійської художньої прози)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, доцент
Неборсіна Наталія Павлівна,
професор кафедри англійської філології
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор
Левицький Андрій Едуардович,
професор кафедри теорії та практики
перекладу з англійської мови
Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат філологічних наук, доцент
Білинський Михайло Емільович,
доцент кафедри англійської філології
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Провідна установа: | Київський національний лінгвістичний університет МОН України, кафедра граматики та історії англійської мови
Захист відбудеться “26” травня 2005 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Воло-ди-мирська, 58, к. 10).
Автореферат розісланий “19” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор філологічних наук Смущинська І.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Якісні прислівники на -ly виступають складовою загального класу прислівників та частиномовної системи англійської мови в цілому. Дані одиниці були й зали-ша-ються предметом уваги зарубіжних та вітчизняних учених у плані встановлення їх категоріального статусу (Є.Ю.Жар-кіх, Г.Г.Почепцов, О.І.Смирницький, М.Брайан, Ф.Вуд, Р.Елбоу, Р.Занд-воорт, Дж.Керм, Е.Крейзінга, М.Перрот, Ч.Фріз, Дж.Р.Хер-форд); дослідження лексико-семантичних особливостей (Г.В.Мірош-ниченко, Н.Г.Смір--нова, Г.Шпітц-барт); опису семантико-синтаксичних та власне функ-ці-о-нальних харак-те-рис-тик (А.Д.Бє-лова, І.К.Галаншина, Н.Б.Гвішіані, О.Л.Зайцева, А.Е.Ле-виць-кий, В.Г.Пав-лов, О.І.Смир--ницький, Н.Г.Смірнова, Т.С.Чуп-ріна, С.Дж.Дасвані, Р.Кверк, А.Лєрер, Т.МакАртур, А.Міттвох).
Центральним для лінгвістичних досліджень сьогодення є когнітивний підхід до вивчення мовних даних як таких, що забезпечують найбільш оче-видний і природний доступ до механізмів набуття, зберігання та відтворення людиною інформації про світ. Розвиток нового напряму мовознавчої науки призвів до необхідності переос-мислення питання частин мови, дослідження їх в аспекті встановлення структур знань, що стоять за ними, способів їх відображення у ментальному просторі носіїв певної мови, особливостей відтворення за допомогою тієї чи іншої частини мови сприйнятого людиною (О.С.Кубрякова, М.М.Болдирєв, С.А.Жаботинська, С.Р.Ба-бушко, Г.В.Сади-рова). Ключ до вирішення однієї з цент--раль-них проб-лем когнітивної лінгвістики стосовно способу відоб-раження в свідо-мості лю-дини її розуміння й бачення світу, проникнення в форми структур знань, якими вона володіє, дає дос-лід--ження особливостей мовного вираження кате-горій як інструментів цілеспрямованого наукового та пов-сяк-денного пізнання. До ряду основних онтологічних категорій належить кате-горія якості, одним із засобів мовного вираження якої виступають якісні прислівники на -ly.
Мета даного дослідження полягає у встановленні з позицій ког-ні-тивної лінг--вістики струк-турно-синтак-сич-них, лек-сич-них та функціональних особ--ли-вос---тей якісних прис--лівників на -ly як засобу мовного вира-ження категорії якості.
Актуальність теми дисертації зумов-лена орієнтацією сучасної лінгвістики на дослідження частин мови у когнітивному аспекті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ЯКІСНІ ПРИСЛІВНИКИ НА -LY В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ (на матеріалі англійської художньої прози)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок