Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ

Назва:
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,99 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПРИЙМАК Василь Іванович
УДК 331.5+331.522.4: 332.14] (477)
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ
Спеціальність 08.02.03 – організація управління,
планування і регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Міністерство освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Злупко Степан Миколайович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач
кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
академік НАН України Долішній Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, директор;
доктор економічних наук, професор, Бандур Семен Іванович,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, завідувач відділу регіональних
проблем зайнятості та ринку праці;
доктор економічних наук, професор, Давимука Степан Антонович,
Регіональне відділення Фонду державного майна
України у Львівській області, начальник.
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України, відділ проблем гуманітарної
політики, людського розвитку і споживчого ринку (м. Київ).
Захист відбудеться 12 травня 2005 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 6 квітня 2005 р.
В. о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради
доктор економічних наук, професор ________________ А. Г. Хоронжий


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. З переходом від індустріального до інформаційного суспільства в економічній сфері кожної держави зростає роль і значення трудового потенціалу, рівня інтелекту людей, освіти, кваліфікації, здоров’я, культури, підприємливості, творчих та інших їхніх здібностей. За умов побудови соціально-орієнтованої ринкової інноваційної моделі розвитку економіки України перед вітчизняною наукою постає питання якнайповнішого пізнання трудового потенціалу, особливостей процесу регулювання його трансформації.
Розбудова національної економіки в Україні супроводжувалася погіршенням демографічних параметрів трудового потенціалу, посиленням міграційних процесів, зниженням життєвого рівня і поширенням маргіналізації насе-лення тощо. Тенденція до економічного зростання, яка намітилася протягом останніх років, суттєво не змінила ситуації з відтворення трудового потен-ціалу. Порівняно мала заробітна плата, високий рівень безробіття, низький попит на робочу силу та інші причини унеможливлюють якісне відтворення та ефек-тивне використання трудового потенціалу, поліпшення стану національного і регіональних ринків праці, задовільний соціальний захист безробітних. За цих умов виникає необхідність переосмислення наукового доробку з питань регулювання трансформації трудового потенціалу, врахування в дослідженнях тих супереч-ностей, умов та чинників, які визначають утвердження нової держави, форму-вання і розвиток її ринку праці. Для якісного проведення цих досліджень необхідні нові підходи до розподілу праці й зайнятості населення, зовнішнього і внутрішнього регулювання ринку праці, допомоги у працевлаштуванні незайнятих і соціального захисту безробітних.
Знаходженню шляхів вирішення цих проблем в Україні присвятили наукові пошуки багато вітчизняних учених. У працях С. Бандура, В. Близнюка, Д. Богині, І. Бондара, В. Брича, С. Вовканича, В. Врублевського, В. Геєця, О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РИНКУ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок