Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв

Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв

Назва:
Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,35 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Державний комітет зв’язку та інформатизації України
Національна академія наук України
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
Білий Леонід Адамович
УДК 681.142.2; 621.3.013; 537.8
Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Львів-2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Дніпропетровському національному університеті заліз---ничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна Міністерства транспорту України та Херсонському державному тех-ніч-ному університеті Міністерства освіти і нау-ки Ук-ра-ї-ни.
Науковий консультант:
доктор технічних наук, професор,
Чабан Василь Йосипович,
Національний університет “Львівська політехніка”,
професор кафедри “Теоретична та загальна елек-тро-тех-ніка”
Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор,
Богаєнко Іван Миколайович,
НВК “Київський інститут автоматики”, заст. генерального директора
Заслужений діяч науки й техніки, Лауреат державної премії України
доктор фізико-математичних наук, професор,
Чапля Євген Ярославович,
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, директор
доктор технічних наук, старший науковий співробітник,
Сікора Любомир Степанович,
Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури Державного комітету зв'язку та інформатизації і НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, м. Київ, відділ моделювання задач теоретичної електро-тех-Ніки
Захист відбудеться “07” грудня 2004 р. о 13.00 годині на за-сі-дан-ні спе-ціалізованої вченої ради Д 35.813.01 при Державному науково-дослідному ін-ституті інформаційної інфраструктури (79601, Львів, вул. Тро-лей-бус-на, 11).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного науково-дослідного ін-ституту інформаційної інфраструктури (79601, Львів, вул. Тро-лей-бус-на, 11).
Автореферат розісланий “02” листопада 2004 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Бунь Р. А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Моделювання усталених електромеханічних про-це-сів електротехнічних пристроїв, що охоплюють як силові перетворювачі енергії (елек-тричні машини, елек-тро-маг-нітні апарати), так і пристрої автоматики (ви-ко--навчі мотори, сельсини, да-ва-чі положення, тахогенератори, поворотні тран-с-фор-матори та інші функціональні пе-ретворювачі) є однією з найскладніших проб-лем через необхідність від-т-во-рен-ня фізичних процесів різної природи (елек-т-ро-маг-нітних, механічних, теп-ло-вих), які в них протікають. Нелінійність електромагнітних зв’язків таких пристроїв зумовлена прагненням мак-си-маль-ного використання активних матеріалів, зокрема сталей магнітопроводів. Явище поверхневого ефекту або скін-ефекту, що має місце в масивних струмо-про-водах багатьох електротехнічних пристроїв, використовується для надання їм певних функціональних властивостей, а тому його необхідно враховувати з дос-татньою точністю. Традиційні моделі враховують насичення сталі за до-по-мо-гою диференціальних індуктивностей, тому диференціальні рівняння таких мо-делей записані в неявному вигляді стосовно похідних за часом. Числове ін-тег-рування рівнянь вимагає виконання трудомісткої процедури – обертання мат-риці коефіцієнтів. По-верхневий ефект ці мо-делі враховують на основі ме-то-дів теорії кіл, що зу-мов-лює надмірне зро-с--тан-ня порядку диференціальних рів-нянь і їх жорсткості, ус-кладнює процес ін--тег-ру-ван-ня і призводить до втрати точ-ності.
Оптимальне проектування і правильна експлуатація електротехнічних прис-троїв немислимі без розробки сучасних їх математичних моделей, а також ме-тодів дослідження процесів, що протікають в їх контурах. Основними ета-па-ми таких досліджень є розрахунок перехідних і усталених процесів, визначення ста-тичної стійкості та параметричної чутливості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок