Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ

СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ

Назва:
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,99 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського
ЛЯХОВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
УДК 547.678.3+547.835+547.865.3].057:547.556.5:615.218
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ
ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ
02.00.10 – біоорганічна хімія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
ОДЕСА – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України.
Науковий керівник: | доктор хімічних наук, професор
Грень Андрій Іванович,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти: | доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник
Броварець Володимир Сергійович,
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук
Кириченко Тетяна Іванівна,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, старший науковий співробітник
Провідна установа: | Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “ 7 ” липня 2005 р. о 10 годині на засіданні cпе-ціалізованої вченої ради Д 41.219.02 в Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України (65080, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 86).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Фізико-хімічного інституту-ім. О.В. Бо-гатського НАН України (65080, м. Одеса, вул. Люст-дор-фсь-ка дорога, 86).
Автореферат розісланий “ 4 ” червня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 41.219.02,
кандидат хімічних наук | Литвинова Л.О.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Розуміння механізмів інгібування вірусної ре-про-дук-ції та розвитку вірусної патології лежать в основі раціонального дизайну нових ефективних противірусних препаратів. Актуальність цієї проблеми обу-мов-лена виникненням нових і мутаціями існуючих збудників, а також роз-витком множинної лікарської резистентності до препаратів, що застосо-вують-ся в клініці.
Раніше було показано, що інтер-ка-ля-ція плоского арома-ти-чного по-ліцик-лі-ч-ного фраг-мен-та між двома сусідніми парами основ ДНК є однією з ос-нов-них причин високої протиінфекційної та про-типухлинної активностей низки спо-лук, що містять вка-зан-ий фрагмент. Об'єднання двох інтеркалюючих фраг-мен-тів в одній мо-ле-ку-лі біс-інтеркалятора призводить до підвищення їх спо-рід-не-ності до ДНК і, як наслідок – до посилення інгібування процесів з її участю. Зни-ження можливої цито- і гено-ток-сич--ності такого типу сполук може бути реа-лізоване за рахунок введення груп, що здатні розщеплюватися у фізі-о-ло-гіч-них умовах. З погляду вибірковості дії та безпечності пре-па-ратів є доцільною їх висока специфічність до визначених послідовностей ДНК. Таку властивість ма-ють лекситропсини, в основі специфічності дії яких лежить моле-ку-ля-р-не роз-пізна-ван-ня за рахунок формування множинних водневих зв'язків з мішенню.
На прикладі похідних і аналогів аміксину й доксорубіцину показано по-ліп-шення фарма-кологічних властивостей при переході від кетонів до від-по-від-них гідразиновмісних похідних. Серед гідразиновмісних похідних акридину від-омі сполуки із шис-то-со-мо-цидною та протимік-роб-ною дією.
У зв'язку із цим є доцільним пошук потенційних протиін-фек-ційн-их аген-тів серед біс-інтеркаляторів, що містять в лінкері біодегра-дує-мі зв'язки, лекси-тропсиноподібні фрагменти та термінальні гідразинові групи, вивчення їх ДНК-зв'язуючих властивостей, біологічної активності та встановлення зв'яз-ку структура-активність.
Зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з планами науково-дослідницьких робіт у відділі медичної хімії Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (№ держ. реєстрації 0100U001145; 0102U001465; 0102U001629 – 1999 – 2004 рр).
Мета та завдання дослідження. Мета роботи – дизайн, синтез та вивчення властивостей гід-разиновмісних бісінтерлексинів, інтеркалю-ючи-ми фрагментами яких є акри-дин, флуорен і ант-рацен.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГІДРАЗИНОВМІСНИХ ПОХІДНИХ АКРИДИНУ, АНТРАЦЕНУ ТА ФЛУОРЕНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок