Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр.

Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр.

Назва:
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,70 KB
Завантажень:
516
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Сергійчук Олена Миколаївна
УДК 94 (477) : 378
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя
1953 – 1964 рр.
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії та культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету
імені Григорія Сковороди, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Шевчук Василь Петрович,
професор кафедри історії
Київського славістичного університету
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Горбул Олександр Дмитрович,
завідувач кафедри українознавства
Національного університету
харчових технологій
кандидат історичних наук, доцент
Терес Наталія Володимирівна,
доцент кафедри історії та етнополітики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ історії культури українського народу
Захист відбудеться "21"жовтня 2002 року о "10" годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,
вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий "21" вересня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.І.Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 229 сторінок. Робота складається з вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (26 сторінок, 250 назв) та 17 додатків на 16 сторінках.
Вступ. Актуальність теми дослідження. Визначальною передумовою прогресу країни виступає освіченість народу, його інтелект, творчий потенціал особистості. Розвиток освітянської сфери залежить від загального стану суспільства, віддзеркалює його і вирішальною мірою його визначає. З цього погляду важливе місце в українській історії посідають 1953 – 1964 роки. Під впливом хрущовських реформ в Україні проходили суттєві зміни: відбулася часткова лібералізація та демократизація суспільного життя, спостерігалося національно-духовне пробудження різних верств суспільства. В межах тогочасної адміністративно-командної системи проводилося реформування народної освіти. Об’єктивне висвітлення тогочасних процесів має важливе значення для відновлення історичної правди, з’ясування впливу лібералізації суспільного життя на функціонування вищих навчальних закладів республіки.
Всебічне висвітлення становища вищої школи у період хрущовської “відлиги” допоможе уникнути помилок, краще осмислити шляхи розвитку вищої освіти України на сучасному етапі.
Актуальність дослідження посилюється також через відсутність узагальнюючої праці з історії становища та розвитку вищої школи України в 1953 – 1964 рр., яка б розглядала її в контексті тогочасного суспільного життя країни. Дане дослідження розширює матеріал з історії України вказаного періоду.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження має зв’язок з науковою темою “Київська філософська школа в українському державотворенні та культурі: друга половина ХХ ст.” (державний реєстраційний номер 0100U003739), яка включена до тематичного плану Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Об’єктом дослідження є вищі навчальні заклади України.
Предметом дослідження є функціонування вищих навчальних закладів України в умовах тогочасної лібералізації суспільного життя, їх матеріально-навчальна база, підготовка спеціалістів, діяльність науково-педагогічних працівників, соціально-побутові умови студентів.
Метою дослідження є об’єктивно і комплексно проаналізувати становище та діяльність вищої школи республіки в умовах хрущовської "відлиги", розкрити характер партійно-державної політики щодо діяльності вищих навчальних закладів, розглянути вплив лібералізації суспільного життя на вищу школу України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 – 1964 рр.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок