Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ

БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ

Назва:
БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,15 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО
Денісова Ольга Володимирівна
УДК 1.7.01.316.6
БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ
09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Сімферополь — 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедри філософських та соціальних наук Севастопольського національного технічного університету (СевНТУ) Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
кафедри філософських та соціальних наук
Оконська Надія Борисівна,
Севастопольський національний
технічний університет
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Кальной Ігор Іванович,
Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського,
завідувач кафедри соціальної філософії
кандидат філософських наук, професор
Сараєв Олександр Дмитрович,
Кримська академія природоохоронного
і курортного будівництва,
завідувач кафедри філософії та права
Провідна установа: Національний педагогічний
університет ім. М.П.Драгоманова
Міністерства освіти і науки
України, м. Київ
Захист відбудеться “ 05 ” грудня_ 2002 р. о _1400_ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.52.051.01 у Таврійському національному університеті ім. В.І.Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 4 ( зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського за адресою: 95007, м. Сім-ферополь, вул. Ялтинська, 4.
Автореферат розісланий “ 03 ” листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради к.філос.н. Кремінський А.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасна глобальна криза небезпечно де-формує систему “людина–суспільство–природа”. Загальпланетарні перспективи тому не можуть мислитись поза ідеєю коеволюції: глобального співробітництва, динамічно-рівноважного розвитку соціоприродної системи. Формування суспільної свідомості в дусі коеволюційної гуманістики, аксіології життя в її соціоприродній багатомірній цілісності – важлива задача соціальної філософії, що вимагає: інтегра-тивних підходів, системного бачення планетарно-космічного буття людства; пере-хрещування природничо-наукового, соціокультурного, духовного векторів пізнан-ня. Це обумовлює важливість міждисциплінарних досліджень біосоціальних зв'яз-ків у підсистемах “людина-природа”, “індивід-соціум”, “особистість-суспільство”.
Негативна трансформація потреб, свідомості людини актуалізує дослідження біосоціальної проблеми у її звязку з мистецтвом. “Квант” коеволюції – інтегральна природа людини, він же – головна “міра” мистецтва. Поворот до людини – важлива віха науки і філософії ХХ ст. Знання біосоціальних засад духовно-практичних фе-номенів розширює можливості корекції соціоприродної системи. В.Г.Табачковский підкреслює: створення моделі глобальної гармонізації суспільства – важливе за-вдання української філософії (Людина і духовність. – К., 1996. – С.14). Визначення світогляду, як знаряддя і результату світоперетворення (Шинкарук В.И.Человек и мир человека. – К., 1997. – С.19) задає тональність усвідомлення біосоціальних засад мистецтва. В соціальній філософії вчасно задекларовано: “Весь духовний процес суспільства загалом й у конкретних сферах важливо осмислити з коеволю-ційних позицій" (Философия / Андрущенко В.П., Волович В.И., Горлач Н.И., др. – К-Х., 1998. – С.390). Це пов'язано з вченням В.І.Вернадського про ноосферу, його принципом багатомірного пізнання цілісності людини-суспільства-культури-природи на основі інтеграції природничо-наукового і гуманітарного знання. Вче-ний усвідомлював планетарну роль мистецтва в зміцненні соціоприродних зв'язків, у формуванні ноосфери (Ноосфера и художественное творчество / ред. В.В.Иванов. – М., 1991).
Виходячи з джерел соціогенезу, філософії, біосоціальна тема щодо мистецтва була заявлена еволюціонізмом, позитивізмом, фрейдизмом із позицій біологізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: БІОСОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОЕВОЛЮЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок