Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ. РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI

РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ. РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI

Назва:
РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ. РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,22 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
_Дослiдження ефектiв, пов’язаных з багаточастынковым характером серед
овища, що розсiюъ, у розсiяннi зовнiшних выпроминювань належыть до кола тра
дицийно актуальных и у той же час складных пытань квантовоё теориё и ста
тыстычноё физыки. Напрыклад, проблема к


НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАIНИ
IНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФIЗИКИ ім.М.М.БОГОЛЮБОВА
ХУДИНЦЕВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 539.12
РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ
НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ.
РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI
01.04.02. - теоретична фiзика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук
КИЇВ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному екологічному університеті
на кафедрі загальної і теоретичної фізики.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор Герасимов Олег Іванович,
Одеський державний екологічний університет,
завідувач кафедри загальної і теоретичної фізики
Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор Клепіков Вячеслав Федорович,
Інститут електрофізики і радіаційних технологій
НАН України, м.Харків,
директор
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Золотарюк Олександр Васильович,
Інститут теоретичної фізики
ім.М.М.Боголюбова НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Київський національний університет
імені Тараса Шевченка.
Захист відбудеться 30 червня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.191.01 (ауд.324) в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Національної академії наук України за адресою: 03143, м.Київ, вул.Метрологічна, 14б.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інститута теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Національної академії наук України за адресою: 03143, м.Київ, вул.Метрологічна, 14б.
Автореферат розіслано 27 травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук ________________ Кузьмичев В.Є.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертацiя присвячена дослiдженню розсiяння зовнішніх випромінювань на багаточастинкових системах, якi описуються за допомогою багатоцентрових потенцiалiв, розробцi вiдповiдних, переважно точно розв’язуваних моделей та вивченню на їх основi структури i фiзичних властивостей багаточастинкових систем.
Актуальнiсть теми
Дослiдження ефектiв, які пов’язані з багаточастинковим характером систем, належить до кола традицiйно актуальних та водночас складних питань квантової i статистичної фiзики.
Iнтерес до вивчення систем, якi здатні вміщувати вiд декiлькох до значної кількості частинок, пов’язаний як з проявою ними характерних фiзичних властивостей, так i з створенням останнiм часом методів їх штучного синтезування (зокрема, електронної тунельної схемотехніки, молекулярно-проміневої епітаксії, епітаксії з металевоорганічних сполук). Детальне дослiдження багаточастинкових систем набуло розвитку, зокрема, завдяки досягненням технiки сучасної спектроскопiї високого розділення (спектроскопiї характеристичних втрат енергiї, скануючої тунельної мікроскопії, електронної оже-спектроскопії, дифракції швидких електронів, що відбиваються). Дотепер накопичена значна кiлькiсть емпiричних даних, які стосуються таких систем, зокрема, зонної структури суперграток, атомно-молекулярних та ядерних комплексів, метастабільних станів у реагуючих системах, частково або цілком впорядкованих структур у коллоїдних розчинах, гранульованих матеріалах та інших.
Прогрес щодо вивчення вказаних та багатьох інших об’єктiв, які вміщують від декількох до значної кількості частинок, зумовлений також можливiстю їх теоретичного опису на пiдставi наочних фізичних моделей, які використовують незначну кількість параметрів та припускають аналітичні розв’язки. Для деяких фізичних систем (наприклад, для легких ядер, молекул, молекулярних іонів, напівпровідників з малою концентрацією мілких донорів та слабкою компенсацією, слабоіонізованої низькотемпературної густої плазми) можливiсть точного розв’язання проблеми розсiяння обумовлена застосуванням моделі потенцiалiв нульового радiуса дiї.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗСIЯННЯ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА БАГАТОЦЕНТРОВИХ ПОТЕНЦIАЛАХ. РОЗВ’ЯЗУВАНI МОДЕЛI

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок