Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

Назва:
МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,67 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “
Київський політехнічний інститут”
АЙМАН ІССА
(Сірія)
УДК 681.3.06
МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ
спеціальність: 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення
обчислювальних машин і систем
Автореферат
дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата
технічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Науковий керівник: | кандидат технічних наук, доцент
Пустоваров Володимир Ілліч,
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", доцент
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Зайцев Володимир Григорович,
ДНВП ”Комета” НВК “Київський інститут автоматики”, директор
кандидат технічних наук, доцент
Коломієць Валерій Федорович,
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету України імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародної інформації
Провідна установа: | Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, м. Київ, відділ спеціалізованих засобів моде-лю-вання.
Захист відбудеться "_20_" __10____2003 р. у 14:30 годин на засіданні спеціалізованої ради Д26.002.02 у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” (м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 18, ауд. 306).
Відзиви на автореферат у двох примірниках, завірені печаткою установи, просимо надсилати за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, Вченому секретарю НТУУ “КПІ”.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного технічного університету України “ КПІ”.
Автореферат розісланий "_18_"__09____2003 г.
Вчений секретар спеціалізованої ради
Д26.002.02,
кандидат технічних наук, доцент М.М. Орлова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність теми дослідження обумовлена різким підвищенням склад--ності інформаційних систем (ІС) з функціями підтримки прийняття рішень (ППР), що вимагають створення програмного забезпечення (ПЗ) обробки величезних обсягів інфор-мації в режимі реального часу і мінімальної затримки в одержанні ре-зуль-тату уза-галь-нення ПЗ для розв’я-зан-ня типових задач, властивих для різних проблемних галузей досліджень (ПГД). Існує багато варіантів спеціальних програмних систем оперативного аналізу та прогнозуван-ня стану об’єктів обліку, але практично відсутні методи і технологіч-ні комплекси програмних компо-нентів для швидкого настроювання, реконфігурації та модифікації вже існуючого аналітичного та інформаційного ПЗ з врахуванням особливостей та динаміки зміни поточних ситуацій. До того ж, сучасні інструментальні за-со-би для побудови розподілених агентських програм та SQL-сервери ще не мають вбудованих машин логічного доведення для аналітичної обробки даних. Головна сучас-на проб-лема швидкої ге-нерації та оперативного настроювання таких систем полягає в забезпеченні їх комплексом ефективних типових програм, в тому числі для розробки машин логічного доведення та на їх основі спеціального ПЗ (СПЗ). Крім того, СПЗ інформаційно-аналі-тич-них систем (ІАС) не вклю-чає засобів автома-тизації, узагальнених для розв’я-зан-ня схожих за-дач, і потребує значних доробок і модифікацій при його впровадженні в нових галузях.
аким чином, розробка і дослідження методів і засобів побудови гнучких компонент СПЗ підготовки рішень з розподілу є актуальною в різних галузях господарства і має неабияке практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконувалась у розвиток робіт за державною науково-тех-нічною програмою “Сучасні ін-формаційні технології в створенні ін-тегрованих виробничих комп-лек-сів” тема “Розроб-ка, дослідження та за-сто-сування засобів інтелектуалізації в про-це-сі проектування баз даних та прикладних програм в авто-матизованих системах на базі ПЕОМ” (№ держреєстрації 0195u008180, 1994-96 рр.) та в рамках робіт напрямку “Пер--спек-тивні інформаційні техно-ло-гії, прилади, системи зв’язку”, що вико-нувались кафедрою обчислю-валь-ної техніки НТУУ “КПІ” в 1997-99 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок