Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ

Назва:
ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,71 KB
Завантажень:
77
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ХАРКIВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ
КОЛЕСНІК Наталiя Юрiївна
УДК 697.34
ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ
ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ
ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ
05.23.03 - Вентиляцiя, освiтлення та теплогазопостачання
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата технiчних наук
Харкiв – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Редько Олександр
Федорович, завідувач кафедри теплогазопостачання,
вентиляції та теплових вторинних енергоресурсів
Харківського державного технічного університету
будівництва та архітектури, Міністерство освіти і
науки України
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Губар Валентин Федорович завідувач кафедрою теплотехніки, теплогазопостачання і вентиляції Донбаської державної академії будівництва і архітектури, Міністерство освіти і науки України
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Немировський Ілля Абрамович начальник відділу
Харківської державної інспекції з енергозбереження
Провідна установа: Харківський державний політехнічний університет, кафедра
теплотехніки, Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 4 жовтня 2000 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.03 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002., м. Харків, вул. Сумська, 40.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.
Автореферат розісланий 2 вересня 2000 року.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради,
к.т.н., професор Колотило М.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть роботи. В умовах гострої нестачi природних ресурсiв для України актуальним є завдання використання теплових вторинних енергетичних ресурсiв / ТВЕР/.
Згiдно наявних даних, у малiй енергетицi споживається близько 50 % усiх енергоресурсiв України. Загальна ефективнiсть використання природного газу у централiзованих системах теплопостачання складає бiля 40 %. Крiм того, обєкти комунальної енергетики є значними джерелами забруднення повiтряного басейну.
Нарiвнi iз загальновiдомими джерелами високопотенцiйних ТВЕР варто звернути увагу на низькопотенцiйнi, що максимально наближенi до споживачiв i досi не використовуються. Таким джерелом є системи водяного й масляного охолодження енергетичних апаратiв, наприклад, охолодження силових трансформаторiв, якi є на всiх промислових пiдприємствах, обєктах iнфраструктури комунального господарства, в житлових комплексах. Iснуючi системи охолодження трансформаторiв не придатнi для цiєї мети у звязку з низьким коефiцiєнтом тепловiддачi вiд масла до теплосприймального середовища, який не можна пiдвищити навiть при вимушеному руховi середовищ.
Мета роботи. Створення способу та схеми використання низькопотенцiйних ТВЕР для потреб гарячого водопостачання на базi пiдвищення ефективностi систем охолодження силових трансформаторiв та розробка методик їх розрахунку.
Завдання дослiдження. Створення системи охолодження трансформаторiв нового типу з використанням двокомпонентного двофазного потоку “рiдина – пара легкиплячої рiдини”. Розробка схеми гарячого водопостачання з використанням теплоти цiєї системи охолодження. Теоретичне та експериментальне вивчення роботи запропонованої системи охолодження, її особливостей та ефективностi використання. Розробка методики теплового й гiдродинамичного розрахунку масляного вертикального теплопередавального каналу при двофазному потоцi “трансформаторне масло - бульбашки пари”. Розробка iнженерної методики теплового й гiдродинамiчного розрахунку теплового контура, а також рекомендацiй по його конструюванню.
Наукова новизна. Розробленi комбiнована масляно-випарна дисперсна система охолодження силових трансформаторiв i схема гарячого водопостачання з використанням тепла вiд цiєї системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦIЙНИХ ТЕПЛОВИХ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСIВ МАСЛЯНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ АПАРАТIВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок