Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ

ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ

Назва:
ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,73 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІнІстерство оСВІТИ І науки УкраЇнИ
ДонецЬкий ДЕРЖАВНИЙ унІверситет ЕкономІки І торгІвлІ ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
Лутай Алла Петрівна
УДК 658.8:004
ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ
Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління
підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | кандидат економічних наук, доцент
Палагута Катерина Олексіївна,
Донецький державний університет
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
доцент кафедри комп’ютерних технологій
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Амітан Веніамін Наумович,
Донбаська національна академія
будівництва і архітектури,
завідувач кафедри економіки підприємств
кандидат економічних наук, доцент
Костенко Людмила Олександрівна,
Донецький державний університет
економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського,
доцент кафедри маркетингового менеджменту
Провідна установа Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса
Захист дисертації відбудеться 7 грудня 2004р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, 30.
Автореферат розіслано 5 листопада 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Виноградова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Функціонування підприємств в умовах формування ринкової економіки потребує від керівників і фахівців уміння бачити перспективи, приймати обґрунтовані стратегічні маркетингові рішення, що будуть сприяти зростанню їх конкурентоспроможності. Однією з основних концепцій нормальної діяльності підприємства є його маркетингова діяльність. Маркетинг як філософія сучасного бізнесу означає орієнтацію підприємств і фірм на проектування, виробництво та збут товарів, що задовольняють попит споживачів і відповідають їхнім певним запитам. Якість управління і прийняття маркетингових рішень безпосередньо пов'язані з наявністю повної, актуальної й достовірної інформації про ринок, попит на товари, смак споживачів, ринкову кон'юнктуру, дії конкурентів тощо, а також про показники діяльності об'єкта управління. Значні обсяги інформації, яка пов’язана з оперативними розрахунками, пошук і надання маркетологам відповідної інформації для прийняття рішень вимагають необхідності використання засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
Таким чином, проблеми інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємства в умовах реформування економіки є винятково актуальними.
Питання інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств розглядалися в роботах зарубіжних і вітчизняних учених: Алачевої Т.І., Амітана В.Н., Балабанової Л.В., Бажина І.І., Баззела Р., Беляєвського І.К., Берези А.М., Богданової Е.Л., Вовчак І.С., Войчак А.В., Грабаурова В.А., Гриценко В.І., Годіна В.І., Домарева У.В., Єжової Л.Ф., Клейнера Я.С., Костенко Л.О., Котлера Ф., Паньшина П.Н., Пінчука Н.С., Поппеля Г., Тихомирова В.П. Черчиля Г.А.
Разом з тим у сучасній економічній літературі України залишаються недостатньо розробленими проблеми інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств.
Актуальність проблеми, недостатня її розробленість обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її основні цілі і завдання дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є складовою госпдоговірної науково-дослідної роботи №955/2003 кафедри комп'ютерних технологій Донецького державного університету економіки і торгівлі ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ІнформацІЙне ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ маркетинговоЇ дІяльностІ пІдприЄМСТВ торгІвлІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок